: รายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก ภาค ข และมีสิทธิ์สอบ ภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2557 (รายละเอียด) / แจ้งโอนเงินตกเบิกอัตราจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.2556 โอนเงินวันที่ 22 มกราคม 2557 (รายละเอียด1)(รายละเอียด2)(รายละเอียด3)(รายละเอียด4)(รายละเอียด5) /แจ้งทุกโรงเรียนเอกสารที่ส่งไปทางระบบ E-Office สพฐ นั้น หากเปิดดาวน์โหลดเอกสารไม่ได้ให้โรงเรียนเปิดในระบบ E-Office เดิมของสพม.41 ควบคู่ไปก่อน