งานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

     

 


เชิญมาเข้ากลุ่ม SOCIAL NETWORK  ที่นี่


สื่อสาร สารสนเทศ แด่..เพื่อนครูและ
บุคลากรทาง ก.ศ.และผู้สนใจ

 


  นางสาวพิมพ์ทอง  มุสิกะปาน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร. 083- 957-9373
Email : koopimkpp@hotmail.com
 

 


 

 นางธนันญาณ์  จุลบุตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 
โทร. 086-449-8837
 
Email : tanunyaj@hotmail.co.th

 หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา

 พัฒนาเว็บไซต์ Joomla และ การจัดการความรู้ KM

  กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา

กลุ่มสาระ ภาษาไทย สังคมฯ การงานฯ (คอมฯ)

 เว็บไซต์การจัดการความรู้ ของเขตพื้นที่ โดย สพฐ.

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

งานบริการ ICT และห้องสมุดศูนย์สื่อนวัตกรรมฯ สพม.41

สื่อ เกมการศึกษา

 งานบริการศูนย์สื่อนวัตกรรมฯ สพม.41

 งานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมฯ เว็บไซต์ การจัดการความรู้

ศักยภาพ นร. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้าน ICT

 งานส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผลงาน นวัตกรรมฯ ทางวิชาการ

 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์วิจัยสื่อนวัตกรรมฯ ม.ต้น

โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ของ สพฐ

   งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์วิจัยสื่อนวัตกรรมฯ ม.ปลาย

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ เอกสาร สื่อนวัตกรรม สารสนเทศ เทคโนโลยีทางการศึกษา       

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ศธ.

 แหล่งรวมความรู้ OPEN SOURCH

website โรงเรียนฟรีจาก สพฐ

รู้จักซอฟแวร์ จันทราของไทย ฟรีไม่มีลิขลิทธิ์

SIPA Game Contest and Award 2010

คู่มือการติดตั้ง font sipa บน windows 7

  E-learning/CAI เศรษฐกิจพอเพียง online

เกณฑ์การประกวดความสามารถด้านเทคโนโลยี สพฐ

  ศูนย์รวมสื่อจาก KRUTUBE น่าสนใจมาก

 

 

 

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่เข้าอบรมเกมคอมพิวเตอร์ สพม.41

เอกสารประกอบการอบรมการสร้างสื่อเกมฯ  วันที่ 7- 8 กย. 2555   
 
ตัวอย่างไฟล์คำสั่งในการเขียน script games    ไฟล์ 1   ไฟล์ 2   ไฟล์ 3

 

 กลับหน้าหลักกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

 

                                                                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และ จังหวัดพิจิตร)    
                                                                                            ถ.เทศา ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพฃร 62000    

                                                                            โทรศัพท์ / แฟกซ์  055-716-636    e-mail : secondary41@hotmail.com