งานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารการจัดการศึกษา

 

 

ว่าง


  
 

 

 

 

 

 นางสาวเทียมใจ  จันทร์เดช
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

 หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศติดตามและ
ประเมินผลระบบบริหารการจัดการศึกษา

 

  กลุ่มงานนิเทศติดตามและ
ประเมินผลระบบบริหารการจัดการศึกษา

 

 Email:  

 

 Email:  patiem@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เอกสารข้อมูลสารสนเทศ       
 วิธีการดาวน์โหลดไฟล์ ให้คลิกขวาที่ไฟล์ และบันทึกลิงค์เป็น (save link as)...จัดเก็บไว้ในไดรว์ ..c:  หรือ d:
 

ศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียนและปฏิทินนิเทศ

Roadmap จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

แนวทางการนำจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติ

แผนการนิเทศจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน

แผนการนิเทศจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน2

 

 กลับหน้าหลักกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

 

                                                                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และ จังหวัดพิจิตร)    
                                                                                            ถ.เทศา ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพฃร 62000    

                                                                            โทรศัพท์ / แฟกซ์  055-716-636    e-mail : secondary41@hotmail.com