งานวัดและประเมินผลทางการศึกษา

     

 

 

 


  

 

 

 นางสาวธัญรดี  พากเพียร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

 

  

 นางสาวศุภวรรณ  ทุนกาศ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

 หัวหน้ากลุ่มกลุ่มงานวัดและประเมินผลทางการศึกษา

 กลุ่มงานวัดและประเมินผลทางการศึกษา

 

E-mail:   dream.kpp@hotmail.com

E-mail:   supa46@gmail.com

 

 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เอกสารข้อมูลสารสนเทศ       

แจ้งผลสอบ LAS ชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2553     

 

 

 

 กลับหน้าหลักกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

 

                                                                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และ จังหวัดพิจิตร)    
                                                                                            ถ.เทศา ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพฃร 62000    

                                                                            โทรศัพท์ / แฟกซ์  055-716-636    e-mail : secondary41@hotmail.com