รายละเอียดบัญชีจ่ายเงินรายเดือนข้าราชการและพนักงานราชการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41


รายการรายละเอียด
 
ใส่เลขประชาชน 13 หลัก  
ใส่เลขบัญชีธนาคาร 10 หลัก  
เลือกเดือน  
เลือกปี พ.ศ.  
 
 


ที่ตั้งสำนักงานเลขที่ 41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000   
Create by : http://msglive.org Version 3.1.2 ©2552-2560.  
All style support in IE9+, Firefox, Chrome, Safari, and Opera.