ตำแหน่ง
วันที่รับสมัคร
5 พ.ค.63
6 พ.ค.63
7 พ.ค.63
8 พ.ค.63
9 พ.ค.63
10 พ.ค.63
11 พ.ค.63
12 พ.ค.63
รวม
นักจิตวิทยาโรงเรียน
ประจำเขตพื้นที่การศึกษา
0
1
1
0
0
0
0
0
2
รวม
0
1
1
0
0
0
0
0
2

***ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (รายละเอียด)
***ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (รายละเอียด)
***ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา (รายละเอียด)