ลำดับ
ข้อสอบตามรายวิชา
ไฟล์ดาวน์โหลด
1.
ข้อสอบตาม Test Blueprint O-NET ปี พ.ศ.2559 วิชาวิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ม.3 รออัพเดท
วิทยาศาสตร์ ม.6 รออัพเดท
2.
ข้อสอบตาม Test Blueprint O-NET ปี พ.ศ.2559 วิชาคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม.3 ดาวน์โหลด
คณิตศาสตร์ ม.6 รออัพเดท
3.
ข้อสอบตาม Test Blueprint O-NET ปี พ.ศ.2559 วิชาสังคมศึกษา
สังคมศึกษา ม.3 ดาวน์โหลด
สังคมศึกษา ม.6 ดาวโหลด
4.
ข้อสอบตาม Test Blueprint O-NET ปี พ.ศ.2559 วิชาภาษาไทย
ภาษาไทย ม.3 รออัพเดท
ภาษาไทย ม.6 รออัพเดท
5.
ข้อสอบตาม Test Blueprint O-NET ปี พ.ศ.2559 วิชาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ ม.3 ดาวน์โหลด
ภาษาอังกฤษ ม.3 รออัพเดท

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร) แผนที่แสดงที่ตั้งสพม.41
ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร 0-5571-3763 - 4           Fax 0-5571-6636