ข่าว
30 ก.ย. 2558 | สรุปโรงเรียนยอดนักอ่านและการคิด ปี 2558
09 ก.ค. 2558 | 100 กิจกรรมรักการอ่าน‏
23 พ.ค. 2558 | เครือข่ายบรรณารักษ์
08 ส.ค. 2557 | เครือข่ายบรรณารักษ์ จังหวัดพิจิตร
08 ส.ค. 2557 | เครือข่ายบรรณารักษ์ จังหวัดกำแพงเพชร
01 ก.ค. 2557 | แบบประเมินมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน สพม 41
30 พ.ย. 2555 | การพัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรู้ใหม่หัวใจนักอ่าน
15 ต.ค. 2555 | เครือข่ายศึกษานิเทศก์รักการอ่าน มัธยมศึกษา
08 ต.ค. 2555 | บทคัดย่ออรักการอ่าน 2555
08 ต.ค. 2555 | สอนอย่างไรให้เด็กไทยรักการอ่าน
04 ต.ค. 2555 | สรุปผลการประกวดผลงานโครงการพัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรู้ใหม่หัวใจนักอ่าน
04 ต.ค. 2555 | การประกวดกิจกรรมโครงการพัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรู้ใหม่หัวใจนักอ่าน
04 ต.ค. 2555 | ชื่อกิจกรรม/โครงการ การพัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรู้ใหม่หัวใจนักอ่าน สพม. 41