สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

   ค้นหาหนังสือแจ้งด่วน /โหลดงาน /อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ ที่ผ่านมาที่นี่

    เดือน สิงหาคม 2554 - ธันวาคม 2554

ด่วน ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการหรือเงินรายได้ของสถานศึกษาเข้าสู่ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ครั้งที่ 2/2554และรายละเอียดโรงเรียนที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง

แจ้งรายการเงินเดือน ก.ค.2554 (เพิ่มเติม)

แจ้งผลสอบ LAS ชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2553 แล้ว

ขอความอนุเคราะห์ให้ทุกโรงเรียนกรอกข้อมูลสภาพการอ่านคล่องเขียนคล่องของนร.ในรร.ท่านในแบบสอบถาม ออนไลน์ข้างล่างนี้  ด่วน !    ดูรายชื่อรร.ที่มีข้อมูล

การรับรองคุณวุุฒิภายในประเทศจากสำนักงาน กพ.

สไลด์ประกอบคำบรรยายเกณฑ์เลื่อนขั้นเงินเดือน

แจ้งประกาศพนักงานราชการ

แจ้งหลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหาร

การประกวดผลงานนร.ด้าน ICTโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กไทย (ที่ ศธ 04271/2983 ลว 31 สค.54)

ครูที่ได้รับทุนวิจัยนวัตกรรม  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 5 กลุ่มสาระ  ขอให้ส่งรายงานผล ภายใน 25 ก.ย. อ่านรายละเอียด..ที่นี่.

  โรงเรียนที่ยังไม่มีรายชื่อ รีบกรอกข้อมูลจำนวนนร.อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง ลงในแบบสอบถามออนไลน์ คลิกที่นี่ ด่วน
 
รายชื่อรร.ที่มีข้อมูลเรียบร้อยแล้ว      สรุปรายงานการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย สพม.41 ปีการศึกษา 2554

  กำหนดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่(เฉพาะจังหวัดพิจิตร)

  มาศึกษาเรียนรู้เรื่อง ประชาคมอาเชียนกัน

  เกณฑ์การประกวดและแข่งขันผลงานในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพฐ ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554  หรือติดตามความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้ที่นี่  

  ผลการแข่งขันทักษะทางภาษาไทยระดับประเทศ สพฐ.ปี2554

  ประชาสัมพันธ์ครูศิลปะที่สนใจเข้ารับการอบรมเชิญอ่านรายละอียด หนังสือนำ1  2  3   4

อเชิญชวน นักเรียนเข้าร่วมประกวดวาดภาพเนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2555
สพม.41 ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 26 ราย   

เกณฑ์โครงการเพชรเสมาสามัญ41  สิ่งที่ส่งมาด้วยอยู่ภาคผนวกท้ายคู่มือเกณฑ์  หนังสือนำ  เกณฑ์ส่วน1    ส่วน2   ส่วน3   ส่วน4   ส่วน5     
 

 

 หน้า 1  อ่านหน้าต่อไป

 

   ลิงค์/เว็บไซต์ น่าสนใจ         สำรวจความพึงพอใจการให้บริการของสพม.41   เชิญทุกท่าน คลิกที่นี่ !  


   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)       
ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
โทร 0-5571-3763           Fax 0-5571-6636
     
ติดต่อประสานงาน สพม.41 Email:  secondary41@hotmail.com
  
 แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ WebEditor : koopimkpp@hotmail.com