การใช้ G-Chat

ความเป็นมา

   โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

    มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

          1เพื่อสื่อสารนโยบายสู่ผู้บริหารในส่วนกลาง ผู้บริหารส่วนผู้ภูมิภาค ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพฐ.
          2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลการดำเนินงานแก่บุคลากรในองค์กรทุกระดับ
          3เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานแก่สังคม
          4เพื่อแถลงข่าวและสร้างความเข้าใจในข้อเท็จจริงขององค์กรต่อบุคลากรในสังกัดและบุคคลทั่วไป
          5เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรตามกลุ่มเป้าหมาย
**คู่มือการใช้งานแอพพลิเคชั่น G-Chat
          1. ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น G-Chat คลิกที่นี่
          2. คู่มือการใช้งานสำหรับ Android คลิกที่นี่
          3. คู่มือการใช้งานสำหรับ iOS คลิกที่นี่


      ขั้นตอนการใช้ G-Chat ของ สพม.41 สำหรับ ผอ.รร.ในสังกัด
      ตามโครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          1. ไปดาวน์โหลกแอพพลิเคชั่น G-Chat และติดตั้งในสมาร์ทโฟนของตนเองให้แล้วเสร็จ คลิกที่นี่
          2. เข้าใช้อีเมล เพื่อรับ username & password จากระบบ G-Chat (ได้รับจาก สพม.41)(สมัครใช้เพิ่มเติมติดต่อ สพม.41 งาน ICT)
          3. นำ username & password จากระบบ G-Chat กรอกในแอพพลิเคชั่น G-Chat ที่ติดตั้งในสมาร์ทโฟน
          4. เมื่อเข้าในระบบ G-Chat แล้ว ให้ทักทายพูดคุยในห้องคุยชื่อ "ผู้บริหาร ชากังราว-ชาละวัน 41"