: -----ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41------ดาวน์โหลด/โปรแกรม
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจการให้บริการ

App สพม.41

Www.free-counter-plus.com

แมงมุม สพม.41เว็บไซต์น่าสนใจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร) แผนที่แสดงที่ตั้งสพม.41
ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร 0-5571-3763 - 4           Fax 0-5571-6636