: -----ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร------

ดาวน์โหลด/โปรแกรม
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจการให้บริการ

Www.free-counter-plus.com


แมงมุม สพม.41เว็บไซต์น่าสนใจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร) แผนที่แสดงที่ตั้งสพม.41
ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร 0-5571-3763 - 4           Fax 0-5571-6636
          E-Mail : sec_office41@secondary41.go.th หรือ secondary41@hotmail.com