คำขวัญ สพม. 41 ปี 2554                                                     

   
 ข่าวเครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน  

DLFเฉลิมพระเกียติ l ศธ. l สพฐ. l สมป. l E-office l ภาพข่าว สพม.41 l e-Training (1) l (2) l (3)  l   

ข่่าวดี ด่วนที่สุด! สพม.41 โอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ให้เรียบร้อยแล้ว

 

 

 


ระบบรับ - ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (เริ่มใช้แล้ว)          
หนังสือราชการส่งทาง e-office                  ประกาศ/ข่าว/ประชาสัมพันธ์ 

    
สรุปผลการแข่งขัน สพม.41 คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ที่นี่

  
เชิญชวน ทุกท่านเข้าร่วมเป็นสมาชิกเว็บไซต์การจัดการความรู้ สพม.41 ได้ที่นี่

 

 

 

 นายชาลี  นาคเอี่ยม

 

 

 

 

นายชาลี นาคเอี่ยม
ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

 ปฏิทินปฏิบัติงาน

 
แนะนำรองผู้อำนวยการ สพม.41
นายคำพอง  สมศรีสุข
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศีกษามัธยมศึกษา เขต 41

นายสิทธิศักดิ์  เขียนแม้น
รองผู้อำนวยการ สพป.ปัตตานี เขต 2
มาช่วยปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษามัธยมศึกษา เขต 41

นายวิรัตน์  ศิริอ่อน
รองผู้อำนวยการ สพป.พิจิตร เขต 1
มาช่วยปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษามัธยมศึกษา เขต 41


 
ติดตามรายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขัน สพฐ ที่นี่
 ลิงค์
เว็บไซต์

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ

 
 

 

รายชื่อนักเรียนทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร
์(สควค) รุ่นที่ 14

เอกสารการประเมินโครงการเพชรเสมาสามัญ ปี 25555     แบบสรุป แบบประเมินระดับโรงเรียน55
 
 เตรียมการ ขอรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง ระดับเขตพื้นที่  ปี 2556   
 ขอให้โรงเรียนที่มีความพร้อมที่จะรับการประเมิน ในระยะต่อไป  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและ
 ส่งผลการประเมินตนเองตามแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดภายใน เดือนพฤศจิกายน.2555
 
คู่มือประเมินสถานศึกษาพอเพียง   แบบประเมินตนเองของ ร.ร.     เอกสารเกณฑ์ประเมินสถานศึกษาพอเพียง
 
เอกสารสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ใบสมัครเป็นต้นแบบ   เกณฑ์ก้าวหน้า  
เอกสารการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ชุดพัฒนาการอ่าน (ตามหนังสือ
สพม 41 ที่ ศธ 04271/4566 ลว. 8 พ.ย.2555)   ไฟล์เอกสาร  
เล่ม 1  เล่ม 2  เล่ม 3  เล่ม 4  แบบรายงานผล 
ชิญเยี่ยมชม ร.ร.บางมูลนากภูมิวิทยาคม ต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม (บางมูลนากโมเดล)
    การติดตามผลการใช้หลักสูตรสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามจุดเน้น ระยะที่ 3
      ภาคเรียนที่ 2/2554
ขอให้โรงเรียนรีบกรอกข้อมูลด่วน
 
 ดาวน์โหลด เครื่องมือการคิดตามจุดเน้น จากเว็บไซต์กลุ่มงานหลักสูตรฯ  ข้างล่างนี้
     
   
    
   
  การประชุมปฏิบัติการจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระยะที่ 4-5 วันที่ 11 กันยายน 2555  
ขอให้โรงเรียนนำคอมฯ Notebook มาในการประชุมปฏิบัติการ ณ ห้องประชุม สพม 41 ด้วย   
ไฟล์ติดตั้ง คลิกที่นี่
 
  การกรอกข้อมูลจุดเน้น online ระยะที่ 4 - 5  กรอกในโปรแกรม สพฐ  ข้างล่างนี้   เข้าสู่โปรแกรมรายงานจุดเน้นออนไลน์ ระยะที่ 4-5 ที่นี่

   คู่มือการกรอกข้อมูลออนไลน์ผลการใช้หลักสูตรฯ
 
สรุปรายงานการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา 2554 
programทดสอบทักษะการคิดครูสุขศึกษาพลศึกษา ผ่านเกณฑ์พิมพ์เกียรติบัตรได้เลย  
 
programทดสอบทักษะการคิด 8 กลุ่มสาระฯ    ผ่านเกณฑ์พิมพ์เกียรติบัตรได้เลย  
 
ไฟล์ประกอบการอบรมทบทวนหลักสูตรฯ          ศน.ไพรินทร์           ศน.สุภาพร

  รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ   ด้านการพัฒนาการศึกษาของรัฐบาล
 
ครูดีเด่นสามารถขอวิทยฐานะได้ (อ่านหลักเกณฑ์)
  การรับรองคุณวุุฒิภายในประเทศจากสำนักงาน กพ.
  สไลด์ประกอบคำบรรยายเกณฑ์เลื่อนขั้นเงินเดือน
  แจ้งหลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหาร สังกัด สพม.41 อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
  เผยแพร่เอกสารหลักสูตรแกนกลางและจุดเน้น
    
เอกสารควบคุมภายใน คลิกดาวน์โหลด   1.คู่มือ    2. ไฟล์บรรยายของวิทยากร

  VDO นโยบาย สพฐในการพัฒนาครูและบุคลากรทางก.ศ. โดยใช้ระบบ UTQ online
                   
     
 
แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล โดย นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการ
 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คลิกรับชม    ตอนที่ 1  ตอนที่ 2  
  เอกสารประกอบการประชุม ต่างๆ  ไฟล์บรรยายการประชุมการประกันคุณภาพฯ คลิกที่่นี่่ 
  คลิกดาวน์โหลดเอกสารสรุปผลการประชุม ร.ร.มาตรฐานสากล  2 กพ.2555 ได้ที่นี่
 
เรียนรู้ โครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน (ทำงานบน IE6 ขึ้นไปได้ดี)

  ดูคะแนนผลสอบ O-Net ปี 2554 รายคน คลิกที่นี่
หนังสือดีเด่น ประจำปี 2555                                                                         

 

ด่วนที่สุด! สพม.41 แจ้งผลการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนเขตและดำเนินการแจ้งให้ทราบ เรียบร้อยแล้ว

                                                     คลิกดูรายละเอียดในเว็บไซต์ที่นี่         
                                                                                                          
 อ่านข่าวที่ผ่านมา คลิกที่นี่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    

 

 

 

 

โรงเรียนมาตรฐานสากล l โรงเรียนในฝัน  l หลักสูตร 51  l  ครูบ้านนอก  l  ครูไทย  l  วิชาการ  l  สหวิชา l ปรัชญาของ ศก.พอเพียง l ประชาคมอาเชียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ข้อมูลพื้นฐานสพม.41

 ขอเชิญร่วมฟังรายการ "คุยข่าวการศึกษา กับ สพม. 41" ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 9.00-10.00 น. ทางคลื่น FM 97.75 MHz

 

 

 

 

 

 

ภาพข่าว สพม.41      เว็บบอร์ดประชาสัมพันธ์แจ้ง ทางด่วน  "คลิกที่นี่"

 

 

 

 

 

 
   บทบาทอำนาจหน้าที่ของ สพม.
   เว็บไซต์โรงเรียนและข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา
 
 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ครู นักเรียนในสังกัด
 
 สัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธุ์
 
 การบริหารงานภายในองค์กร สพม 41
   
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
   
คณะอนุกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาฯ (อ.ก.ค.ศ.)
   
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ (ก.ต.ป.น.)
   
ทำเนียบผู้บริหารฯ บุคลากรฯ เจ้าหน้าที่ สพม.41

 
 กลุ่มอำนวยการ
 
 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
   กลุ่มบริหารงานบุคคล
   
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 
 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
   กลุ่มนโยบายและแผน

   เครือข่ายศูนย์แม่ข่ายจังหวัด ร.ร.ในฝัน
 
 เครือข่ายนิเทศศูนย์มัธยมศึกษา ที่ 18
   ทำเนียบ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ก.ศ.ทั้ง 42 เขต
 
 โรงเรียนเครือข่ายสหวิทยาเขต  
 
โรงเรียนเครือข่ายไร้พรมแดน สพม.41  
 
โรงเรียนแบบอย่างเศรษฐกิจพอเพียง สพม.41
 
 เยี่ยมชมเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพม 41   
    
 โรงเรียน   
 
               
แจ้งเปลี่ยน URL ที่   webmaster

 

 

  ภาพข่าวกิจกรรม สพม.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 งานบริการ/แบบ e-form

 

ดาวน์โหลด/โปรแกรม/เอกสาร

 

  เผยแพร่ / ผลงานทางวิชาการ

 

 

 

 

   
  
แบบ e-form
   แนวปฏิบัติการเบิกเงิน
   
หนังสือมอบอำนาจ
   แบบเบิกเงินบุตร
   แบบเบิกค่ารักษา
   แบบเบิกค่าเช่าบ้าน
   แนวปฏิบัติในการพิมพ์
   หนังสือเวียนทราบ
   แบบหนังสือภายในภายนอก
   
คำนวณบำเหน็จบำนาญข้าราชการปกติ
   
คำนวณค่าบำรุงลูกเสือ

    
 e-form งานบุุคคล
   ขอมีบัตร
   แบบคำร้องแก้ไขทะเบียนประวัติ
   
แบบเพิ่มวุฒิ
   หลักเกณฑ์การจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
   
ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครู ฯ
 
  แบบคำร้องขอไปทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ
      
ไฟล์ doc

 
 ายงานการรับบริจาคกองทุนพัฒนาครูอาจารย์ฯ  
   เอกสารควบคุมภายใน จากกลุ่มอำนวยการ สพม.41   
          
 เอกสารคู่มือ         ไฟล์บรรยายของวิทยากร           
               
8^                           
  สำรวจความพึงพอใจการให้บริการของสพม.41
                    เชิญทุกท่าน คลิกที่นี่ !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ข่าวบริการ/เผยแพร่ผลงาน

 

  หนังสือราชการ สพฐ.

 

 

 

 


 เรียนรู้ :ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 
ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
                                                        
         
ถาม-ตอบ กระดานให้บริการข่าวสาร

 

 

 

เผยแพร่ผลงาน  เชิญส่งงานเผยแพร่ได้ที่นี่
 ข่าว/งานกลุ่มอำนวยการ  
  
 คลิกดาวน์โหลดเอกสารการควบคุมภายในได้ที่นี่

  
งาน ครูMaster Teacher
 
 ใบงานสัมมนาครูมืออาชีพ
    โครงร่างยกระดับ
    รายงานการพัฒนาเครือข่ายครูแกนนำ
    การวางแผน (ไฟล์ ppt)
    ใบงานการวางแผน(ไฟล์ ppt)
    
การวิจัย (ไฟล์ ppt)
 อ่านเส้นทางครูมืออาชีพสำหรับครูผู้ช่วย  

 ติดตามงาน (ออนไลน์)
 
 ทดสอบทักษะการคิดครูสุขศึกษาพลศึกษา
 
แบบทดสอบทักษะการคิด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
การติดตามผลการใช้หลักสูตรสู่การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
ดาวน์โหลดคู่มือการกรอก
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สารสนเทศ/งานนิเทศ

 

  ข่าวสาร สมป.

 

 

 

 


สารสนเทศทางการศึกษา จาก ศธ
เว็บไซต์กลุ่มนิเทศ สพม.41
   หัวหน้ากลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
 
งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรฯ
 
งานส่งเสริมพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีฯ
 
งานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารฯ
 
งานส่งเสริมระบบประกันคุณภาพฯ
  งานวัดและประเมินผลทางการศึกษา
  งานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 2552 - 2554
  ปี 2552-2553  LAS ม.2 ปี53 ,  ม.3  ,  ม.6     
 
 ปี 2554  NT_m2   O-Net ม.3   O-Net ม.6
 
สาระความรู้ สารสนเทศการนิเทศออนไลน์
   จากเครือข่ายเว็บไซต์นิเทศออนไลน์ทั่วประเทศ
 ประกาศผล เพชรเสมาสามัญ ปี 2554
 สอนเป็น เห็นผล คนยกย่อง
ศึกษาเรียนรู้ไว้ให้เท่าทัน
  การขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง    
 
 การขับเคลื่อนูสู่ประชาคมอาเชียน 2558
          LMS : เศรษฐกิจพอเพียง                  

    เพื่อนคู่คิด มิตรคู่ครู คิดไม่ออกบอก ศน.......ยินดีต้อนรับทุกท่าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รักการอ่านเชิญทางนี้

 

  ความเคลื่อนไหว ทางการศึกษา โดย ครูไทย

 

 

 

 

 
 
 

     
 
 
  

 ชวนอ่านมหันตภัย
โลกร้อนฉบับการ์ตูน
คลิกที่นี่

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

ศูนย์สื่อฯแหล่งเรียนรู้

 

  ข่าวการศึกษา โดย ครูไทย

 

 

 

  คลังสื่อนวัตกรรมฯ สพม 41
 
ผลงานศิลปหัตถกรรมน.ร.สพม.41
 
ร.ร.ใดยังไม่ได้รับเกียรติบัตรเชิญอ่านทางนี้ด่วน
 ผลงานศิลปหัตถกรรมน.ร.ระดับภาคเหนือ
ตอนล่าง ณ จังหวัดพิจิตร
  
ผลการแข่งขัน 
 ผลงานศิลปหัตถกรรมน.ร. ระดับประเทศ
        สรุป
ผลการแข่งขัน 


 

ไม่อยากตกยุค ครูทันสมัยยุคไอที เชิญคลิกเข้าร่วม
เรียนรู้ไร้พรมแดน 

 วันนี้คุณเข้าศึกษาเรียนรู้ UTQ ONLINE หรือยัง 

 ฟังเพลงเพราะๆ สร้างชีวีให้มีสุข  
   พอเพียง 

จำขึ้นใจ

 

 

 

 

 

 

ลิงค์/เว็บไซต์ น่าสนใจ    

 เว็บไซต์หน่วยงาน
QRCode สพม.41                             
   
                                                                                                    

     เรียนเชิญให้ความเห็นการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของสพม.41 คลิกที่นี่ !  

 

 

 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)       
ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร 0-5571-3763 - 4           Fax 0-5571-6636
      ติดต่อประสานงาน สพม.41 Email:  secondary41@hotmail.com