ระบบควบคุมภายใน
กลุ่มอำนวยการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 

ลำดับที่

ชื่อเอกสารเผยแพร่ /รายการเอกสารที่ให้ดาวน์โหลด

ขนาดไฟล์

ประเภทไฟล์

1

 CSA

 571 kb

 pdf

2

 แบบ  ปย.2

22 kb

 xls

3

 แนวทางการดำเนินงานระบบควบคุมภายในโรงเรียนวัชรวิทยา

673 kb

 pdf

4

 แนวทางการดำเนินงานระบบการควบคุมภายในประจำปี 2554

  867 kb

 pdf

5

ระบบควบคุมภายในโรงเรียนวัชรวิทยา

 3516 kb

 pdf

 

เอกสารการควบคุมภายใน ปี 2555

 

 

1

เอกสารคู่มือการควบคุมภายใน

2.13 mb

ไฟล์บีบอัด winrar

2

ไฟล์บรรยายของวิทยากร

191 kb

ไฟล์บีบอัด winrar

 กลับหน้าหลัก

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 0-5571-3763           Fax 0-5571-6636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com