[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
นายบูรพา พรหมเจียม
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ

 

 

  
บ้านแมงมุม
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนจัดการความรู้
สมัครสมาชิก
ทีมแมงมุม
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฎิทินกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรมชาวแมงมุม
รายชื่อสมาชิกแมงมุม
ผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
สมาชิกคนล่าสุด
นายนรงค์ เห็นหลอด

สมาชิกทั้งหมด 185

<< เมษายน 2561 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

10 กิจกรรมใน 1 เดือนข้างหน้า


สำนักทดสอบฯ สทศ.
กระทรวงศึกษาธิการ
สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

 

 

เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  
10 อันดับ'ผู้ใช้สูงสุด
   & สุภา เสือเขียว 19
   & อดิศักดิ์ วงศ์ยุทธนานนท์ 14
   & สุธีร์ วิชาพร 11
   & จีระเดช เพชร์ทูล 7
   & นางกชพรรณ ทวีจะกิจ 7
   & ปวริศา เรืองชัยศิวเวท 6
   & อนุสรา ดีพิจารย์ 6
   & บุญก้าน ต่อมยิ้ม 5
   & ธีรพันธุ์ สุรรัตน์ 4
   & เพทาย ทองคุ้ม 4
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
8 คน
สถิติเดือนนี้
121 คน
สถิติปีนี้
2044 คน
สถิติทั้งหมด
39335 คน
3.227.208.xxx
13 พ.ย. 2562 : 12:39


 

เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ ขอเชิญเพื่อนครู ผู้บริหารและบุคลารกรทางการศึกษาร่วมสมัครเป็นสมาชิกได้ ณ บัดนี้

 
  "เชิญเที่ยวงานบุญ สารทไทยกล้วยไข่ ประเพณีของชาวกำแพงเพชร 
23 กันยายน 2557 - 2 ตุลาคม 2557 สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร"

ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่และขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์เพื่อการจัดการความรู้ 

                     เว็บไซต์การจัดการความรู้ สพม.41 เป็นสื่อกลางในการจัดการความรู้ของหน่วยงานราชการ ส่งเสริมการทำงานในหมู่คณะให้สามารถสร้างเอกสาร เนื้อหาสาระอื่นๆ เพื่อจุดหมายในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ในการทำงาน เป็นเวทีทางวิชาการของพวกเรา ซึ่งทุกองค์กรต่างก็มีวัตถุประสงค์ที่ ต้องการให้ สมาชิกในองค์กร ได้นำความรู้  ความคิดและประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานจริงๆ  สรุปเป็นองค์ความรู้อันมีค่ายิ่งมาเผยแพร่แลกเปลี่ยน เรียนรู้ด้วยกันเพื่อสร้างองค์กรให้เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพในการทำงาน ร่วมสร้างสังคมไทยให้นำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และแบ่งปัน อันเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของคนไทยยุคใหม่ และสนองตามพระราชกฤษฎีกาว่าหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  มาตรา 11 ว่า

                     ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอโดยต้องรับรู้ข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมต่อสภาวการณ์รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Individuals Learning) ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)


                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยงานของเราควรมีข้อมูลองค์ความรู้ที่พร้อมมูลยิ่งขี้น และเพื่อสร้างความมั่นใจในการให้บริการแด่เพื่อนผู้บริหาร ครูอาจารย์และผู้สนใจได้ร่วมกันสร้างฝันของประเทศชาติให้สำเร็จลุล่วง  ดังคำที่ว่าไว้ว่า "เป็นเว็บเครือข่ายทางความคิดพันธมิตรความรู้"  จึงขอเรียนเชิญเพื่อนครู เพื่อนผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาหรือผู้ที่สนใจใฝ่รู้ ที่มีความสนใจในแวดวงการศึกษาอยากจะเรียนรู้ร่วมกันและร่วมเป็นสมาชิกในเครือข่ายทางวิชาการ ภายในเว็บไซต์แมงมุมของเขตพื้นที่ ขอเรียนเชิญทุกท่านสมัครเข้ามาได้ นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและเมื่อท่านเป็นสมาชิกแล้วก็สามารถร่วมนำเสนอข่าวสาร ความเคลื่อนไหว หรือนำเสนอความรู้จากประสบการณ์การบริหารการศึกษา การจัดการเรียนการสอน การนิเทศการศึกษาหริือการทำงานในรูปแบบต่างๆที่ประสบผลสำเร็จและต้องการเผยแพร่ได้ในที่นี้ และขอสงวนสิทธิ์ในการลบชื่อสมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง เงื่อนไขการใช้งานในเว็บนี้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและขอความร่วมมือจากทุกท่านให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง งดเว้นการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวทางการเมืองอันจะนำไปสู่ความขัดแย้งทางสังคม 

                     ด้วยความรักและความปรารถนาดีต่อเพื่อนผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนและผู้สนใจทุกท่าน

                                                                                   จากใจ  ทีมงาน KM สพม.41
                                                                                                                                

 

 


ภาพกิจกรรม

         ครูพลศึกษาอบรมการสอนที่เน้นทักษะการคิด จากที่ สพฐได้นำร่องใน รร.แกนนำไปแล้ว

ดูกิจกรรมทั้งหมด
 ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้บันทึก AdminKmSpm41
เมื่อ16 / ก.ย. / 2557 : ( 698 / )

แจ้งกำหนดการเปลี่ยนแปลงการแข่งขันสาระคอมพิวเตอร์


ผู้บันทึก AdminKmSpm41
เมื่อ25 / เม.ย. / 2557 : ( 1116 / )

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย สพม.41 (ภาค ก. ข.)


ผู้บันทึก AdminKmSpm41
เมื่อ25 / เม.ย. / 2557 : ( 683 / )

ภาพถ่ายของสมาชิก


   
 ขุมความรู้
อื่นๆ
โดย สุธีร์ วิชาพร
22 / มิ.ย. / 2557 : ( 695 / )
เกมส์ออนไลน์
ทัศนเกียวกับเกมส์ออนไลน์ของนักเรียน
การวิจัยในชั้นเรียน
โดย บุญก้าน ต่อมยิ้ม
14 / ม.ค. / 2557 : ( 1366 / )
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
บทคัดย่อ
การวิจัยในชั้นเรียน
โดย สุภา เสือเขียว
19 / มี.ค. / 2556 : ( 2444 / 1 )
เผยแพร่ผลงานเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ ป.6
เอกสารประกอบการเรียนจำนวน 5 เล่ม
การวิจัยในชั้นเรียน
โดย นายธนาุทธ คลังวงษ์
17 / ก.ย. / 2555 : ( 1840 / )
การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนปางศิลาทองศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
อื่นๆ
โดย สุธีร์ วิชาพร
4 / ก.ค. / 2555 : ( 1367 / )
คลองมดแดงกับความทรงจำ
คลองมดแดงท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
งานบริหารงานบุคคล
โดย ธิชาพร ยอดกัณหา
26 / มิ.ย. / 2555 : ( 2116 / )
รายงานการประเมินโครงการธนาคารโรงเรียนของโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ปีการศึกษา 2554
การประเมินโครงการธนาคารโรงเรียนของโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ปีการศึกษา 2554 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการธนาคารโรงเรียนของโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ปีการศึกษา 2554 โดยมุ่งประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบทด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิตโดยใช้การประเ
การวิจัยในชั้นเรียน
โดย วรรธนา ทองมี
28 / พ.ค. / 2555 : ( 1789 / )
การศึกษายุค ICT ทำไม?...ต้องใช้เกมในการสอน
เกมการศึกษา
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
โดย ปรีชา ใจน่าน
22 / พ.ค. / 2555 : ( 2276 / )
เขียนเว็บไซต์บน Blog ง่าย ๆ แบบมืออาชีพยังอาย
เขียนเว็บไซต์บน Blog ง่าย ๆ แบบมืออาชีพยังอาย
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
โดย พชรฎา คันธิยงค์
19 / พ.ค. / 2555 : ( 3226 / )
CAI โฉมใหม่ ไฉไลกว่าเดิม
CAI on Web จัดได้ว่าเป็นโฉมหน้าใหม่ของการสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ โดยนำเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาผสมผสานกับ เทคโนโลยีการศึกษา และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต เนื่องจากเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมีลักษณะเฉพาะ คือ มีความสามารถในการนำเสนอข้อมูลผ่านระบบ Worl
งานบริหารงานบุคคล
โดย เรณู ชมอุต
8 / พ.ค. / 2555 : ( 2332 / )
แนวปฏิบัติการขอไปดูงานต่างประเทศ
การขออนุญาตไปราชการต่างประเทศและไปต่างประเทศของครูและบุคลากรสังกัด สพม.41
งานพัฒนาวิชาการ
โดย อดิศักดิ์ โกศิยะกุล
27 / มี.ค. / 2555 : ( 2254 / )
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง สนุกเล่นกับกีฬาซอฟท์บอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สนุกเล่นกับกีฬาซอฟท์บอล
งานพัฒนาวิชาการ
โดย AdminKmSpm41
27 / มี.ค. / 2555 : ( 1306 / )
เผยแพร่บทคัดย่อ
บทคัดย่อผลงานทางวิชาการ
   
 เผยแพร่ download
เอกสาร บทความ
โดย admin
31 / ม.ค. / 2556 : ( 1133 / )
สื่อพัฒนาการอ่าน เขียนภาษาไทย3
เป็นเอกสาร ไฟล์ pdf แนวทางการพัฒนาการอ่าน การเขียนของนักเรียน ชั้น ม.3 ขนาดไฟล์ค่อนข้างใหญ่
เอกสาร บทความ
โดย admin
31 / ม.ค. / 2556 : ( 1015 / )
สื่อพัฒนาการอ่าน เขียนภาษาไทย2
เป็นเอกสาร ไฟล์ pdf แนวทางการพัฒนาการอ่าน การเขียนของนักเรียน ชั้น ม.2 ขนาดไฟล์ค่อนข้างใหญ่
เอกสาร บทความ
โดย admin
31 / ม.ค. / 2556 : ( 1883 / )
สื่อพัฒนาการอ่าน เขียนภาษาไทย1
ตัวอย่างสื่อใช้ในกสนพัฒนาการอ่าน เขียนภาษาไทยเล่ม 1 สำหรับครูนำไปประยุกต์ใช้ค่ะ
หนังสือ ebook
โดย admin
10 / ม.ค. / 2556 : ( 1764 / )
เครื่องมือประเมินการอ่านคล่องการเขียนคล่อง
เป็นเอกสารแนวทางการประเมินการอ่าน การเขียนของนักเรียน ขนาด 13.5 MB
   
จังหวัดกำแพงเพชร
จังหวัดพิจิตร
เลขที่ 41 ถ.เทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โทร แฟ็กซ์ 0-5571-6636