[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 อื่นๆ
22 / มิ.ย. / 2557
เกมส์ออนไลน์
ทัศนเกียวกับเกมส์ออนไลน์ของนักเรียน อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
การวิจัยในชั้นเรียน
14 / ม.ค. / 2557
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
บทคัดย่อ อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 14 ครั้ง.
การวิจัยในชั้นเรียน
19 / มี.ค. / 2556
เผยแพร่ผลงานเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ ป.6
เอกสารประกอบการเรียนจำนวน 5 เล่ม อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 10 ครั้ง.
การวิจัยในชั้นเรียน
17 / ก.ย. / 2555
การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนปางศิลาทองศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนปางศิลาทองศึกษา อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 12 ครั้ง.
อื่นๆ
4 / ก.ค. / 2555
คลองมดแดงกับความทรงจำ
คลองมดแดงท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
งานบริหารงานบุคคล
26 / มิ.ย. / 2555
รายงานการประเมินโครงการธนาคารโรงเรียนของโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ปีการศึกษา 2554
การประเมินโครงการธนาคารโรงเรียนของโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ปีการศึกษา 2554 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการธนาคารโรงเรียนของโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ปีการศึกษา 2554 โดยมุ่งประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบทด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิตโดยใช้การประเ อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 10 ครั้ง.
การวิจัยในชั้นเรียน
28 / พ.ค. / 2555
การศึกษายุค ICT ทำไม?...ต้องใช้เกมในการสอน
เกมการศึกษา อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 12 ครั้ง.
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
22 / พ.ค. / 2555
เขียนเว็บไซต์บน Blog ง่าย ๆ แบบมืออาชีพยังอาย
เขียนเว็บไซต์บน Blog ง่าย ๆ แบบมืออาชีพยังอาย อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 12 ครั้ง.
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
19 / พ.ค. / 2555
CAI โฉมใหม่ ไฉไลกว่าเดิม
CAI on Web จัดได้ว่าเป็นโฉมหน้าใหม่ของการสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ โดยนำเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาผสมผสานกับ เทคโนโลยีการศึกษา และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต เนื่องจากเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมีลักษณะเฉพาะ คือ มีความสามารถในการนำเสนอข้อมูลผ่านระบบ Worl อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 17 ครั้ง.
งานบริหารงานบุคคล
8 / พ.ค. / 2555
แนวปฏิบัติการขอไปดูงานต่างประเทศ
การขออนุญาตไปราชการต่างประเทศและไปต่างประเทศของครูและบุคลากรสังกัด สพม.41 อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 4 ครั้ง.
งานพัฒนาวิชาการ
27 / มี.ค. / 2555
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง สนุกเล่นกับกีฬาซอฟท์บอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สนุกเล่นกับกีฬาซอฟท์บอล อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 13 ครั้ง.
งานพัฒนาวิชาการ
27 / มี.ค. / 2555
เผยแพร่บทคัดย่อ
บทคัดย่อผลงานทางวิชาการ อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 11 ครั้ง.
งานพัฒนาวิชาการ
31 / ม.ค. / 2555
เตรียมสอบ O-net 2554
ข้อมูลการเตรียมสอบ O-net อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 4 ครั้ง.
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
19 / ม.ค. / 2555
รัฐ
รัฐและการจัดระเบียบรัฐ อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
18 / ม.ค. / 2555
แผนการสอน
รวมลิงค์แผนการสอนหลายสำนัก อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 6 ครั้ง.
อื่นๆ
17 / ม.ค. / 2555
Cultural differences
Cultural differences and my slow adaptation อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 8 ครั้ง.
อื่นๆ
16 / ม.ค. / 2555
วันครู
กิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับวันครู อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 6 ครั้ง.
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
13 / ม.ค. / 2555
การ์ตูนกฎหมาย
เป็นการรวบรวมการสร้างสื่อความรู้ในรูปแบบการ์ตูนสามช่องเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน อ่านต่อ...
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 49 ครั้ง.
อื่นๆ
13 / ม.ค. / 2555
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 6 ครั้ง.
ยกระดับคุณภาพ 5 สาระหลัก
29 / ก.ย. / 2554
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานการสอนภาษาไทยที่เป็นเลิศ
เป็นสรุปผลงานการสอนภาษาไทยที่ประสบความสำเร็จของศูนย์ภาษาไทย โรงเรียนในฝัน สพม.41 ที่ไปนำเสนอในการประชุมฯระดับเขตภาคเนือตอนล่าง อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 17 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>

จังหวัดกำแพงเพชร
จังหวัดพิจิตร
เลขที่ 41 ถ.เทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โทร แฟ็กซ์ 0-5571-6636