[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 


สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เรื่อง : เขียนเว็บไซต์บน Blog ง่าย ๆ แบบมืออาชีพยังอายเขียนเว็บไซต์บน Blog ง่าย ๆ แบบมืออาชีพยังอาย

                  ปรีชา  ใจน่าน

 

ยุคปัจจุบันเป็นยุคของเทคโนโลยีการสื่อสารออนไลน์เป็นที่นิยม และก้าวเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น  การสื่อสาร กระบวนการติดต่อสื่อสารออนไลน์ก็มีมากมายหลายรูปแบบ เว็บไซต์ก็เป็นรูปแบบการสื่อสารประเภทหนึ่งที่เป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน ไม่ว่าหน่วยงานของทางราชการ หน่วยงานทางการศึกษา บริษัท ร้านค้า เอกชน  ก็มักจะมีเว็บไซต์เพื่อติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของตนเอง หรือแม้แต่บุคคลก็มีเว็บไซต์ของตัวเอง เพื่อเผยแพร่ผลงาน มุมมอง ทัศนคติ หรือเพื่อเผยแพร่ธุรกิจ บอกเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน หรือแม้แต่การจับจ่ายซื้อสินค้าก็สามารถซื้อขายผ่านหน้าเว็บไซต์ โดยไม่ต้องออกไปยังร้านค้าจริง ซึ่งแต่เดิมการเขียนเว็บไซต์นั้นค่อยข้างยุ่งยาก เพราะต้องมีความรู้เรื่องการเขียนเว็บไซต์ และต้องเรียนโปรแกรมมีความรู้พื้นฐานภาษา HTML และภาษาสคริปต์อย่างเช่น PHP รวมถึงโปรแกรมที่ใช้สร้างเว็บไซต์อย่าง Dreamweaver และถ้าต้องการเผยแพร่เว็บไซต์ของตนเองก็ต้องมีความรู้เรื่องต้องการจดโดเมน และการเช่าโฮสติ้ง ซึ่งค่อนข้างยุ่งยากพอสมควรสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ และสำหรับมือใหม่ที่ต้องการเขียนเว็บไซต์  แต่สำหรับปัจจุบันการเขียนเว็บไซต์ไม่เป็นที่ยุ่งยากอีกต่อไป เพราะปัจจุบัน มีการให้บริการ Blog ฟรีต่าง ๆ มากมาย และสามารถพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เรามาดูกันว่าเว็บไซต์คืออะไร  Blog คืออะไร มีข้อดี มีประโยชน์อย่างไร การเขียนเว็บไซต์อย่างมืออาชีพเป็นอย่างไร และ จะใช้ Blog เขียนเว็บไซต์ ง่าย ๆ และเป็นมืออาชีพ ได้อย่างไร

 เว็บไซต์คืออะไร

เว็บไซต์ หมายถึง หน้าเว็บเพจหลายหน้า ซึ่งเชื่อมโยงกันผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์ ส่วนใหญ่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ โดยถูกจัดเก็บไว้ในเวิลด์ไวด์เว็บ หน้าแรกของเว็บไซต์ที่เก็บไว้ที่ชื่อหลักจะเรียกว่า โฮมเพจ เว็บไซต์โดยทั่วไปจะให้บริการต่อผู้ใช้ฟรี แต่ในขณะเดียวกันบางเว็บไซต์จำเป็นต้องมีการสมัครสมาชิกและเสียค่าบริการ เพื่อที่จะดูข้อมูล ในเว็บไซต์นั้น ซึ่งได้แก่ข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อมูลสื่อต่างๆ ผู้ทำเว็บไซต์มีหลากหลายระดับ ตั้งแต่สร้างเว็บไซต์ส่วนตัว จนถึงระดับเว็บไซต์สำหรับธุรกิจหรือองค์กรต่างๆ การเรียกดูเว็บไซต์โดยทั่วไปนิยมเรียกดูผ่านซอฟต์แวร์ในลักษณะของ เว็บเบราว์เซอร์

 เว็บบล็อก คืออะไร         

 

เว็บบล็อก (Weblog) ประกอบด้วยคำ 2 คำ คือ Web หมายถึงเว็บไซต์ คำว่า Log หมายถึง สมุดที่ใช้บันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน เมื่อนำมารวมกันจึงได้ Weblog (เว็บบล็อก) หมายถึงรูปแบบเว็บไซต์ประเภทหนึ่ง ซึ่งถูกเขียนขึ้นในลำดับที่เรียงตามเวลาการเขียน ซึ่งแสดงข้อ

มูลที่เขียนล่าสุดไว้แรกสุด แต่คนส่วนใหญ่มักจะเรียกสั้น ๆ ว่า Blog  ซึ่งเว็บบล็อกโดยปกติจะประกอบด้วย ข้อความ ภาพ เพลง วีดีโอ หลายรูปแบบได้ Blog  จะเปิดให้ผู้อ่านข้อมูล สามารถแสดงความคิดเห็นต่อท้ายข้อความที่เจ้าของ Blog เป็นคนเขียน ซึ่งทำให้ผู้เขียนสามารถได้ผลตอบกลับโดยทันที อีกทั้ง Blog เป็นเว็บไซต์ส่วนตัวที่ผู้สร้าง จัดทำขึ้นเพื่อบอกเรื่องราว สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอบทความใหม่ ๆ วิจารณ์ข่าวสารบ้านเมือง หรืออื่น ๆ ที่ผู้ใช้เห็นว่าน่าสนใจ นอกจากนี้ Blog ยังเป็นสื่อที่ใช้เพื่อใช้แสดงงานเขียน เนื้อหาของงานเขียนจะกล่าวถึง ใคร สิ่งใด ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร และ ทำไม ผู้เขียนนำเสนอโดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ที่มีคิดหรือเรียบเรียงงานเขียนของตนเอง และผู้เขียนจะต้องนำเสนองานเขียนของตนเองอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอ Blog จึงเป็นเสมือนเครื่องมือในการนำพาข่าวสาร ความรู้ ความคิด ความเห็น ความรู้สึก เรื่องเล่า เรื่องราว มาแลกเปลี่ยนทัศนคติและความคิดที่ต้องการสื่อสาร ส่งผ่านสู่กัน โดยมีการเชิญชวนให้ผู้อ่านเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อหัวข้อต่าง ๆ ที่ตั้งขึ้น Blog จึงเป็นการใช้ซอฟต์แวร์ที่เอื้ออำนวยให้คนทั่วไป ที่มีความรู้เรื่องการเขียนเว็บไซต์น้อย หรือผู้ที่ไม่มีความรู้ทางการเขียนเว็บไซต์เลย สามารถเขียน จัดการ และแก้ไข เผยแพร่ผลงาน ของตนเอง ผ่าน Blog ได้อย่างง่านดาย และสามารถพัฒนาให้สวยงาม เป็นมืออาชีพได้ไม่ยาก Blog จะมีระบบบริหารจัดการเว็บไซต์พื้นฐานให้แล้ว โดยการสร้างเครื่องมือสำหรับ เขียนเรื่อง โพสรูป จัดหมวดหมู่ และลูกเล่นอื่นๆ ที่ผู้จัดทำพยายามสร้างเพื่อดึงดูดผู้คนจากทั่วโลก ให้เข้าไปใช้บริการ เสน่ห์ของ Blog  อยู่ที่ผู้อ่านและผู้เขียนสามารถโต้ตอบกันได้ (Interactive) โดยการแสดงความคิดเห็นต่อท้ายที่เรื่องนั้นๆ  ข้อแตกต่างของ Blog กับเว็บไซต์ทั่วไป คือ Blog  จะเปิดให้ผู้เข้ามาอ่านข้อมูล สามารถแสดงความคิดเห็นต่อท้ายข้อความที่เจ้าของบล็อกเป็นคนเขียนซึ่งทำให้ผู้เขียนสามารถได้ผลตอบกลับโดยทันที          ในปัจจุบัน Blog  ถูกใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารรูปแบบใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการประกาศข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น การเผยแพร่ผลงาน ฯลฯ และกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยขณะนี้ได้มีผู้ให้บริการบล็อกมากมาย ทั้งแบบให้บริการฟรี และเสียค่าใช้จ่าย ตัวอย่างผู้ให้บริการ Blog เช่น Bloggang, exteen หรือ Blogka หรือต่างประเทศเช่น Blogger, Wordpress, MySpaceเป็นต้น


          บล็อกซอฟต์แวร์ คือ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในอินเทอร์เน็ต ในลักษณะของระบบจัดการเนื้อหาเว็บ ที่ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์และผู้เขียนหรือดูแล  Blog จะแยกจากกันต่างหาก ส่งผลให้ผู้เขียน Blog สามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องมีพื้นฐานความรู้ในด้าน HTML หรือการทำเว็บไซต์แต่อย่างใด ทำให้ผู้เขียน Blog สามารถใช้เวลาส่วนใหญ่ในการบริหารจัดการเพิ่มเติมข้อมูลและสารสนเทศแทนได้


          ในทางด้านการศึกษาก็มีผู้ใช้ Blog มาใช้ในกับกระบวนการเรียนการสอน และใช้โต้ตอบปฏิสัมพันธ์กับนักเรียน ดังตัวอย่างงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศเช่น งานวิจัยในประเทศของ
นางสาวกฤติกา  อินตา เรื่อง การใช้กิจกรรมการเขียนตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่บนเว็บบล็อกเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์และแรงจูงใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งผลการวิจัยสรุปได้ว่าสามารถพัฒนา ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์และเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนที่เรียน     หรือแม้แต่งานวิจัยจากต่างประเทศ เช่น งานวิจัยประเทศตุรกี ของ Arslan, Recep S.; Sahin-Kizil, Aysel  เรื่อง การใช้ Blog Software ช่วยผู้เรียนภาษาอังกฤษพัฒนาการเขียนได้ ซึ่งงานวิจัยพูดถึง ประสบการณ์การเรียนโดย Blog ในการเรียนการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา จากการวิเคราะห์งานเขียนของผู้เรียนพบว่ากลุ่มผู้เรียนที่ใช้ Blog ในการเรียนการสอนมีพัฒนาการเขียนที่ดีกว่ากลุ่มที่ใช้กระบวนการเขียนเพียงอย่างเดียว  ซึ่งจากการศึกษานี้ได้สนับสนุนข้อสรุปที่ว่า การใช้ Blog ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศนั้นสามารถที่จะส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษ


         นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของประเทศเกาหลีของ    
Kang, Inae; Bonk, Curtis J.; Kim, Myung-Chun   เรื่อง การศึกษาเฉพาะกรณี การใช้ Blog  ในการเรียนในประเทศเกาหลี พบว่าการใช้ Blog ทำให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในมุมมองที่หลากหลายและแยกย่อยโต้ตอบระหว่างกลุ่มผู้เรียน และอีกประการหนึ่งการใช้ Blog ทำให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถประมวลผลซึ่งกันและกัน  ประการสุดท้ายการใช้ Blog ยังนำไปสู่การเพิ่มความรู้ทางสังคมทั้งของผู้เรียนและผู้สอน

การเขียนเว็บไซต์แบบมืออาชีพนั้นเป็นอย่างไร

 

หลายท่านอาจจะสงสัย แล้วความเป็นมืออาชีพในการสร้างเว็บไซต์นั้นเป็นอย่างไร และต้องมีความรู้ในเรื่องใดบ้าง ซึ่งการสร้างเว็บไซต์แบบมืออาชีพนั้น ผู้มีความเป็นมืออาชีพนั้น จะต้องมีการออกแบบวางแผนก่อนซึ่งมีการออกแบบทั้งโครงสร้างเว็บไซต์ การออกแบบระบบนำทางหรือแถบเมนู การเลือกสี รูปแบบ และขนาดของเว็บเพจให้เหมาะสม เป็นเว็บไซต์ที่สวยงาม และที่สำคัญสามารถปรากฏโฉมบนโทรศัพท์มือถือ Smart Phone ต่าง ๆ ได้อย่างดีเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็น มือถือระบบ android , iphone , blackberry  สามารถโต้ตอบและแลกเปลี่ยนทัศนคติกับผู้คนได้อย่างง่ายดาย รวมถึง ปรับแต่งให้เว็บไซต์เป็นเว็บไซต์ที่ผู้ชมค้นพบได้ง่าย หรือเรียกว่าสามารถทำให้ Search Engine อย่าง Google ค้นหาเว็บไซต์ของเราได้อย่างง่ายดาย และอยู่ในลำดับ
ต้น ๆ ของการค้นหา ซึ่งก็ทำให้เว็บไซต์ของเราเป็นที่นิยมและเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นประโยชน์อยากมากสำหรับบุคคลที่ต้องการชื่อเสียง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคลต่าง ๆ รวมถึงเหมาะกับนักธุรกิจที่ต้องการโปรโมตสินค้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งผู้เขียนเว็บไซต์นั้นต้องมีความรู้โปรแกรมในการเขียนเว็บไซต์อย่างเช่นโปรแกรม Dreamweaver และต้องมีความรู้เรื่อง โดเมนเนม และการเช่าโฮสติ้งด้วย

 

 

 
การเขียนเว็บไซต์บน Blog ง่าย ๆ     

การเขียนเว็บไซต์ ด้วย Blog นั้นเป็นเรื่องง่าย ๆ  ที่ว่าง่าย นั้นง่าย อย่างไร

1.       ง่ายในการใช้งาน ไม่ต้องมีความรู้มีความรู้พื้นฐานภาษา HTML และภาษาสคริปต์อย่างเช่น PHPรวมถึงโปรแกรมที่ใช้สร้างเว็บไซต์อย่าง Dreamweaver รวมถึงความรู้ในการจดโดเมนเนม ก็สามารถเขียนเว็บไซต์

2.       ง่ายในการปรับแต่ง และปรับรูปแบบ สีสัน รูปแบบตัวหนังสือ ซึ่งมีให้เลือกมากมายหลายรูปแบบ รวมถึงสามารถแทรก รูปภาพ เพลง คลิปวิดีโอ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว รวมถึงสามารถปรับแต่งให้ติดต่อสื่อสารกับมือถือระบบ android, iphone , blackberry ได้อย่างง่ายดาย

3.       ง่ายในการทำให้ผู้ชมค้นพบเว็บไซต์ของเราได้ง่าย เพราะมันมีระบบสนับสนุนการทำ SEO หรือที่เรียกเต็ม ๆ ว่า Search Engine Optimization ความหมาย ก็คือ การปรับแต่งเว็บไซต์ และกระบวนการต่างๆ ของเว็บไซต์ตั้งแต่การออกแบบ เขียนโปรแกรม และการโปรโมทเว็บ เพื่อให้ติดอันดับต้นๆ ของ Search Engine (เครื่องมือค้นหาเว็บไซต์ต่างๆ เช่น Google, MSN, Yahoo, AOL เป็นต้น)  เตรียมไว้ให้เราแล้วเกือบทั้งหมด โดยที่เราแทบไม่ต้องปรับแต่งอะไรเพิ่มเลย

 

จะเห็นได้ว่า การเขียนเว็บไซต์ด้วย Blog าลำดับขั้นตอนนั้นไม่ยากเลย สำหรับผู้ที่ต้องการมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง และมีความทันสมัยเป็นมืออาชีพ สามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นได้ทุกรูปแบบ  Blog สามารถช่วยแก้ปัญหาเรื่องการเขียนเว็บไซต์ให้เป็นเรื่องง่าย ๆ การเขียนเว็บไซต์ในปัจจุบันจึงไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากอีกต่อไป และสะดวกสบายสำหรับผู้เริ่มต้น อีกทั้งทันสมัย ไม่ตกยุคสามารถเขียนเว็บไซต์ที่มีรูปแบบในการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บนโทรศัพท์มือถือ Smart Phone ต่าง ๆ ได้อย่างดีเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็น มือถือระบบ android , iphone , blackberry  แสดงความคิดเห็นกับผู้อื่นได้อย่างง่ายได้ อีกทั้งมีประโยชน์ต่องานทั้งในหลาย ๆ เช่น ด้านงานวิชาการ จะเห็นได้จากงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ Blog สามารถพัฒนาทั้งด้านการเรียน การเขียนบทความต่าง  ๆ ได้เป็นอย่างดี ทำให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถประมวลผลซึ่งกันและกัน  Blog ยังนำไปสู่การเพิ่มความรู้ทางสังคมทั้งของผู้เรียนและผู้สอน รวมถึงนักธุรกิจ หรือบุคคล ที่ต้องการเผยแพร่เวบไซต์ ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ก็ทำให้ผู้ชมค้นพบเว็บไซต์ของเราได้ง่าย เพราะ Blog มันมีระบบสนับสนุนการทำ SEO ซึ่งสามารถทำให้เว็บไซต์ที่สร้างจาก Blog ติดอันดับต้นๆ ของ Search Engine อย่าง Google ได้เป็นอย่างดี เห็นประโยชน์และข้อดี ของ Blog แล้ว  และการเขียนเว็บไซต์จาก Blog ให้ทันสมัย เหมือนมืออาชีพ นั้นไม่ยากเลย สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว สวยงาม ทันสมัย และไม่ยุ่งยากอีกต่อไป เหมือนชื่อของบทความที่ว่า “เขียนเว็บไซต์ด้วย Blog ง่าย ๆ แบบมืออาชีพยังอาย”


บรรณานุกรม

กฤติกา  อินตา  (2553). การใช้กิจกรรมการเขียนตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่บนเว็บบล็อกเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์และแรงจูงใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.  วิทยานิพนธ์. ศศม. , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จักรพงษ์  แสงสุด. (2553). การปรับแต่ง blogger.   สืบค้นเมื่อ 28 เมษายน 2555.

          จาก  http://xn--blogger-guw9b8h5bl7hb4sma4xpe.blogspot.com/2010/03/post.html

ดวงพร  เที่ยงคำ. (2552). 101 สูตรสำเร็จ เทคนิคการสร้างเว็บไซต์. กรุงเทพฯ : บริษัท โปรวิชันจำกัด

สุธี  จันทร์แต่งผล (2551). SEO ปรับเวบให้แรง แต่งให้ติดอันดับ. กรุงเทพฯ : บริษัท โปรวิชันจำกัด

อรนุช  รัตนถีรกุล. (ม.ป.ป.) สร้าง blog เก็บข้อมูลส่วนตัวฟรีที่ Blogger.com. สืบค้นเมื่อวันที่
          20 เมษายน 2555 จาก
http://www.cmsthailand.com/docs/blogger_register.html
ไม่ปรากฎชื่อผู้แต่ง (ม.ป.ป.)
Blog คืออะไร.   สืบค้นเมื่อ 20 เมษายน 2555.

            จาก  http://www.oknation.net/blog/manual/2006/12/22/entry-4
ไม่ปรากฎชื่อผู้แต่ง (ม.ป.ป.) เว็บไซต์.  สืบค้นเมื่อ 28 เมษายน 2555.
            จาก
http://www.freelance- support.com/news.php?news=32

Arslan, Recep S.; Sahin-Kizil, Aysel. (2010). How Can the Use of Blog Software Facilitate the
          
Writing Process of English Language Learners.
Turkey.
Kang, Inae; Bonk, Curtis J.; Kim, Myung-Chun. (2011). A Case Study of Blog-Based Learning
          
in Korea: Technology becomes Pedagogy.
Korea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผู้เขียน : ปรีชา ใจน่าน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
อังคาร ที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555
เข้าชม : 2275
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 12 ครั้ง.


สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 5 อันดับล่าสุด

      เขียนเว็บไซต์บน Blog ง่าย ๆ แบบมืออาชีพยังอาย 22 / พ.ค. / 2555
      CAI โฉมใหม่ ไฉไลกว่าเดิม 19 / พ.ค. / 2555
      รัฐ 19 / ม.ค. / 2555
      แผนการสอน 18 / ม.ค. / 2555
      การ์ตูนกฎหมาย 13 / ม.ค. / 2555


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
จังหวัดกำแพงเพชร
จังหวัดพิจิตร
เลขที่ 41 ถ.เทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โทร แฟ็กซ์ 0-5571-6636