[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  

  

ครูพลศึกษาอบรมการสอนที่เน้นทักษะการคิด จากที่ สพฐได้นำร่องใน รร.แกนนำไปแล้ว
ขนาดของรูป 55 KB
width 400 : height 240
ครูพลศึกษาเข้าร่วมอบรมการสอนที่เน้นทักษะการคิดเพื่อพัฒนานร.ตามสมรรถนะสำคัญของ ลส.แกนกลาง 51
ขนาดของรูป 63 KB
width 400 : height 240
บ่ิอน้ำพุร้อนแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งใน จ.ระนอง
ขนาดของรูป 42 KB
width 400 : height 240
การอบรมศน.และครูแกนนำภาษาไทย แนวใหม่ จ.เชียงใหม่
ขนาดของรูป 90 KB
width 1216 : height 912
ประชุมศน.งานขับเคลื่อน ปศพ.สู่สถานศึกษา ปี 2556
ขนาดของรูป 144 KB
width 640 : height 480
ประชุมกลุ่มย่อยนำเสนอแผนขับเคลื่อนภายในเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละเขต
ขนาดของรูป 140 KB
width 640 : height 480
ประชุมกลุ่มย่อย ศน ขับเคลื่อน ปศพ.สู่สถานศึกษา ปี 2556 ในระดับเขตพื้นที่
ขนาดของรูป 149 KB
width 800 : height 600
ฟังวิทยากร อ.สุเทพ บรรยายพิเศษ แนวทางการนำ ปศพ.สู่โรงเรียนตามเป้าหมาย 9999 ร.ร.ในปี 2556
ขนาดของรูป 180 KB
width 640 : height 480
ผอ.ชาลี นาคเอี่ยม ประชุม กตปน.วางแผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2556
ขนาดของรูป 212 KB
width 640 : height 480
คณะกรรมการ กตปน.และศึกษานิเทศก์ สพม.41 เข้าร่วมฟังนโยบายแนวทางดำเนินงาน ปี 2556
ขนาดของรูป 184 KB
width 640 : height 480

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


จังหวัดกำแพงเพชร
จังหวัดพิจิตร
เลขที่ 41 ถ.เทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โทร แฟ็กซ์ 0-5571-6636