b1.gifb2.gifc1.gifd1.giffont-6.giffont-7.gifd1.gif


font-1.gif
font-2.gif
font-3.gif
font-4.gif
font-5.gif
font-6.gif
font-7.gif
font-8.gif
font-9.gif
font10.gif


 
LMS : เศรษฐกิจพอเพียง 

แมงมุม สพม.41


โครงการ OTPC
สร้างสื่อสำหรับแท็บเล็ต
ทดสอบการใช้โปรแกรม

 แนะนำหนังสือ สื่อการเรียนการสอน
 หนังสือดี ประจำปี 2555 สพฐ   แจ้งรายชื่อหนังสือดีเด่นที่ชนะการประกวดให้ทราบ   คลิก
 
โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Obec Library Auto system
    สาระภาษาวิทยาศาสร์      สาระคณิตศาสตร์           สาระสังคม

bar02_dot1x1_black.gif

    สาระภาษาไทย          สาระสุขศึกษา ฯ            สาระศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

bar02_dot1x1_black.gif

    สาระการงานอาชีพ ฯ          สาระภาษาต่างประเทศ  

bar02_dot1x1_black.gif

  ประกาศผลการแข่งขันศักยภาพนักเรียนด้าน ICT ปีการศึกษา 2554  
   หนังสืออิเล็กทรอนิกส์      ออกแบบสิ่งของเครื่องช้      การตัดต่อภาพยนตร์

bar02_dot1x1_black.gif

    การประกวดโครงงานคอมฯ        เว็บไซต์แสดงแหล่งเรียน
รู้
    สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 8 สาระ         สื่อสำหรับครู                สื่ออิเล็กทรอนิกส์ฯ

bar02_dot1x1_black.gif

    ผลงานนักเรียนฯ              บทเรียน e-learning             บทเรียน e-learning

bar02_dot1x1_black.gif

   ไม่อยากตกยุค ครูทันสมัยยุคไอที เชิญคลิกเข้าร่วม  เรียนรู้ไร้พรมแดน 
    รูไอซีที และครูที่สนใจโปรดทราบ สทร. สพฐ ขยายเวลาโครงการส่งเสริมการผลิตและ
           พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 8 สาระ(ระบบ Online) ประเภทเกมการศึกษาประกอบการสอน
                                                          

 18 นโยบายหลักด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 
การเตรียมความพร้อมด้านแท็บเล็ตของกระทรวงศึกษาธิการและสพฐ.    
 
รมว.ศธ. และสพฐ ประชุมทางไกลกับ ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา
 
ชม วีดิโอเจาะลึกแท็บเล็ต ป.1