6 มีนาคม 2562
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 สพม.41 (รายละเอียด)
7 กุมภาพันธ์ 2562
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562 สพม.41 (รายละเอียด)
5 กุมภาพันธ์ 2562
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561 สพม.41 (รายละเอียด)
4 ธันวาคม 2561
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 สพม.41 (รายละเอียด)
16 พฤศจิกายน 2561
งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561 สพม.41 (รายละเอียด)
10 ตุลาคม 2561
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561 สพม.41 (รายละเอียด) (หมายเหตุ)
9 กรกฎาคม 2561
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561 สพม.41 (รายละเอียด)
9 กรกฎาคม 2561
งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2561 สพม.41 (รายละเอียด)
9 กรกฎาคม 2561
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561 สพม.41 (รายละเอียด)
9 กรกฎาคม 2561
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561 สพม.41 (รายละเอียด)
15 พฤษภาคม 2561
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561 สพม.41 (รายละเอียด)
3 เมษายน 2561
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561 สพม.41 (รายละเอียด)
23 มีนาคม 2561
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 สพม.41 (รายละเอียด)
23 มีนาคม 2561
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561 สพม.41 (รายละเอียด)
23 มีนาคม 2561
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560 สพม.41 (รายละเอียด)
23 มีนาคม 2561
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 สพม.41 (รายละเอียด)
14 พฤศจิกายน 2560
งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560 สพม.41 (รายละเอียด)
19 ตุลาคม 2560
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560 สพม.41 (รายละเอียด)(หมายเหตุประกอบงบ)
12 กันยายน 2560
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560 สพม.41 (รายละเอียด)
9 สิงหาคม 2560
งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2560 สพม.41 (รายละเอียด)
17 กรกฎาคม 2560
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560 สพม.41 (รายละเอียด)
7 มิถุนายน 2560
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560 สพม.41 (รายละเอียด)
5 พฤษภาคม 2560
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560 สพม.41 (รายละเอียด)
4 เมษายน 2560
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2560 สพม.41 (รายละเอียด)