4 เมษายน 2562
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2562 สพม.41 (รายละเอียด)
6 มีนาคม 2562
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 สพม.41 (รายละเอียด)
7 กุมภาพันธ์ 2562
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562 สพม.41 (รายละเอียด)
5 กุมภาพันธ์ 2562
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561 สพม.41 (รายละเอียด)
4 ธันวาคม 2561
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 สพม.41 (รายละเอียด)
16 พฤศจิกายน 2561
งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561 สพม.41 (รายละเอียด)
10 ตุลาคม 2561
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561 สพม.41 (รายละเอียด) (