หน้าแรก   ข้อมูล ร.ร.  
           ข้อมูลบุคลากรในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 41
     

                                                                
                                                                 
                                                               
 นายชาลี  นาคเอี่ยม
                                       ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

      ประวัติส่วนตัว
          ชื่อ :  นายชาลี นาคเอี่ยม       เกิดวันที่  :  9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2495     อายุ 58 ปี 
          คู่สมรส :  นางณัฏฐวี
  นาคเอี่ยม ตำแหน่งครูชำนาญพิเศษ โรงเรียนจ่าการบุญ สพป.พิษณุโลก เขต
1  จังหวัดพิษณุโลก มีบุตรธิดา จำนวน 2 คน คือ
                          1. นางสาวธนัชพร  นาคเอี่ยม กำลังศึกษาอยู่ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
                          2. นายศุภณัฐ  นาคเอี่ยม  กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก
          ที่อยู่ปัจจุบัน
 
: เลขที่ 42/1 หมู่ 3 ตำบล ป่าพุทรา อ. ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร      โทรศัพท์ 081- 9621168 

   ประวัติทางการศึกษา/วุฒิการศึกษ  : การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารการศึกษา
    
  ประวัติการรับราชการ  เข้ารับราชการครั้งแรก     1 สิงหาคม พ.ศ. 2517  รับราชการตำแหน่งครูตรี โรงเรียนบ้านป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
                                                        ปี 2530 รับราชการตำแหน่งผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอทับคล้อ จ. พิจิตร
                                                        ปี 2532 รับราชการตำแหน่งผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอตะพานหิน จ.พิจิตร
                                                        ปี 2539 รับราชการตำแหน่งศึกษาธิการอำเภอนครไทย จ.พิษณุโลก
                                                        ปี 2541 รับราชการตำแหน่งศึกษาธิการอำเภอเนินมะปราง จ.พิษณุโลก
                                                        ปี 2542 รับราชการตำแหน่งศึกษาธิการอำเภอวังทอง จ.พิษณุโลก
                                                        ปี 2545 รับราชการตำแหน่งผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
                                                         ปี 2547 รับราชการตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1
                                                         ปี 2549 รับราชการตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1
                                                        
             ปฏิบัติหน้าที่ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
                                                         ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จ.กำแพงเพชร
,พิจิตร)
                                                         วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

           ผลงานการปฏิบัติราชการ

                - คณะกรรมการจัดทำคู่มือการคัดเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
               
- คณะทำงานในการจัดทำกรอบอัตรากำลังของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2547
                - คณะทำงานในการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2553 ของ ก.คศ.

 

 

                                                                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และ จังหวัดพิจิตร)    
                                                                                            ถ.เทศา ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพฃร 62000    

                                                                            โทรศัพท์ / แฟกซ์  055-716-636    e-mail : secondary41@hotmail.com