หน้าแรก   ข้อมูล ร.ร.  
ปฺฏิทินนัดหมายของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
     

                                                                     

                                                                 
นายสงวนศักดิ์  เศรษฐีธัญญาหาร

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

    

 

  ปฏิทินปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  41

 

 

ประวัติโดยสังเขป

 

                                                                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และ จังหวัดพิจิตร)    
                                                                                            ถ.เทศา ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพฃร 62000    

                                                                            โทรศัพท์ / แฟกซ์  055-716-636    e-mail : secondary41@hotmail.com