ประกาศ ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์   ภาพ / ข่าว

 

   ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ไปยังงานประชาสัมพันธ์ เพื่อบรรจุลงในวารสารและห้องภาพข่าว ทาง spm41_kpp@hotmail.com .

ประกาศ ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง :

มกราคม 2562

 

ประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง สพม.41 (1,2)  

ธันวาคม 2561

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ฯ (สพม.41)  
พฤษภาคม 2561 ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โรงเรียนตะพานหิน  

มกราคม 2561

 

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงอาหาร/หอประชุม แบบ 101 ล.27 (พิเศษ) /(เอกสาร 1) (เอกสาร 2)(เอกสาร 3)
           (รร.ทุ่งทราบวิทยา)
 

ธันวาคม 2560

 

ร่างประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (Terms  of  Reference : TOR). ประกวดราคาจ้างติดตั้ง
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar  Rooftop)  ขนาดกำลังติดตั้งไม่ต่ำกว่า
106.80  กิโลวัตต์จำนวน  1  ระบบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  โครงการส่งเสริม
การใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ – โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม  จังหวัดพิจิตร (รร.สระหลวงพิทยาคม
)

 

สิงหาคม 2560

 

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ (รร.พรานกระต่าย)  

มกราคม 2560

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 212ล/57-ก(รร.ปางศิลาทองศึกษา)  

พฤศจิกายน
2559

 

 


สอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและบ้านพักคร (รร.ราษฎร์ปรีวิทยาคม)
สอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและบ้านพักครู (รร.ดงเสือเหลืองพิทยาคม)

สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย (โพธิธรรมสุวัฒน์)

สอบราคาจ้างจัดทำรางระบายน้ำฝาเหล็ก ฯ (พิจิตรพิทยาคม)


สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ฯ (คลองลานพัฒนาจิดาศักดิ์)

 
ตุลาคม
2559
สอบราคาจ้างเหมารถยนต์ (รร.สระหลวงพิทยาคม)  

สิงหาคม

2559

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน (รร.คลองขลุงราษฎร์รังสรรค)  

พฤษภาคม 2559

ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ ฯ (สพม.41)  

ตุลาคม 2558

 

ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์บัสรับส่งนักเรียน (รร.สระหลวงวิทยาคม)

 

 

สิงหาคม

2558

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องปรับอากาศ (รร.สระหลวงวิทยาคม)

แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (รร.สักงามวิทย)

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (รร.คลองลานวิทยา)

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (รร.สักงามวิทยา)

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (รร.คลองคขุงราษฎร์รังสรรค)

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุฝึกและค่าสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนฯ (รร.คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์)

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (รร.วันฑีสถิตย์พิทยาคม)

ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง (รร.สระหลวงพิทยาคม)

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ (รร.กำแพงเพชรพิทยาคม)

แก้ไขหนังสือประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ (รร.ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม)

ประกาศราคากลางและเชิญชวนร่วมสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ (รร.ดงเสือเหลืองพิทยาคม)

 

 

กรกฏาคม

2558

 

 

 

 

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ (รร.บางมูลนากภูมิวิทยาคม)

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ (รร.ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม)

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ (รร.พิจิตรพิทยาคม)   

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง (รร.สลกบาตรวิทยา)   

ประกาศสอบราคาซื้อ (รร.กำแพงเพชรพิทยาคม)

 

 

มีนาคม 2558

 

 

 

ประกาศสอบราคา (ร ร.ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม)

ประกาศสอบราคา (รร.บ่อแก้ววิทยา)

 

กุมภาพันธ์ 2558

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศสอบราคาจ้าง (รร.โพธิธรรมสุวัฒน์)

สอบราคาซื้อ (รร.คลองลานวิทยา)

ประกาศสอบราคา (รร.เฉลิมพระเกียรติฯ)

ประกาศสอบราคา (รร.บ่อแก้ววิทยา)

ประกาศสอบราคา (รร.เฉลิมพระเกียรติฯ)

ประกาศสอบราคา (รร.สระหลวงพิทยาคม)

ประกาศสอบราคา (รร.บางมูลนากภูมิวิทยาคม)

ประกาศสอบราคา (รร.บางมูลนากภูมิวิทยาคม)

ประกาศสอบราคา (รร.บางมูลนากภูมิวิทยาคม)

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน บ้านพักข้าราชการ

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน บ้านพักข้าราชการ

ผลสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและบ้านพักข้าราชการ

 

 

มกราคม 2558

 

 

 

ประกาศสอบราคาจ้าง (รร.เฉลิมพระเกียรติฯ)

ประกาศสอบราคาจ้าง (รร.พรานกระต่ายฯ)

ประกาศสอบราคาจัดซื้อ (รร.สลกบาตรวิทยา)

ประกาศสอบราคาจ้าง (รร.กำแพงเพชรพิทยาคม) (หน้า 1) (หน้า 2)

 

ธันวาคม 2557

 

 

ประกาศสอบราคากลาง (รร.ดงเสือเหลืองพิทยาคม)

ประกาศสอบราคาจ้าง (รร.วังงิ้ววิทยาคม)

ประกาศสอบจ้างก่อสร้างฯ (รร.โพธิธรรมสุวัฒน์)

 

กันยายน 2557

 

 

ประกาศสอบราคาซื้อ (รร.พิจิตรพิทยาคม)

ประการสอบราคาจ้าง (รร.บ้านหนองแม่แตงฯ)

 

สิงหาคม 2557

 

 

ประกาศสอบราคาจ้าง (รร.เมธีพิทยา)

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ (รร.สลกบาตรวิทยา)

 

กรกฎาคม 2557

 

 

สองราคาจ้างก่อสร้าง (รร.กำแพงเพชรพิทยาคม)  

มิถุนายน 2557

 

 

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (รร. สระหลวงพิทยาคม)

สองราคา (รร.วัชรวิทยา)

ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสถาพโดยวิธีตกลงราคา (รร.สระหลวงวิทยาคม)

 

พฤศจิกายน 2556

 

 

สอบราคาจ้างเหมาฯ (รร.สระหลวงพิทยาคม)

สอบราคาซื้อ ( รร.คลองลานวิทยา)

 

สิงหาคม 2556

 

 

สอบราคาจ้างฯ (รร.สระหลวงพิทยาคม)  

เมษายน 2556

 

 

 

 

 

ประกาศสอบราคาซื้อ (รร.ห้วยยาวพิทยาคม)

ขายพัสดุชำรุด (รร.สระหลวงพิทยาคม)

ประกาศสอบราคาซื้อ (รร.หนองโสนพิทยาคม)

ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อ (รร.กำแพงเพชรพิทยาคม)

สอบราคาซื้อ (รร.กำแพงเพชรพิทยาคม)

 

 

มีนาคม 2556

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ฯ (รร.เฉลิมพระเกียรติฯ)

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ฯ (รร.พรานกระต่ายพิทยาคม)

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ฯ (รร.กำแพงเพชรพิทยาคม)

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ฯ (รร.สลกบาตรวิทยา)

สอบราคาจ้างก่อสร้าง (รร.สลกบาตรวิทยา)

สอบราคาจ้างฯ (รร.ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม)

สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ (รร.ดงเสือเหลืองพิทยาคม)

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รร.วังแขมวิทยาคม)

สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำหอประชุม (รร.วังแขมวิทยาคม)

สอบราคาซื้ออุปกรณ์ควบคุมฯ (รร.วังแขมวิทยาคม)

สอบราคาซื้อครุณัณฑ์ฯ(รร.วังแขมวิทยาคม)

ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุณัณฑ์ฯ(รร.โกสัมพีวิทยา)

สอบราคาซื้อครุณัณฑ์ฯ(รร.ทุ่งทรายวิทยาคม)

สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียรแบบกึ่่งถาวร (รร.คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์)

สอบราคาซื้อครุณัณฑ์ฯ(รร.คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์)

ประกาศขายทอดตลาดฯ (รร.สระหลวงพิทยาคม)

ประกาศสอบราคาจ้าง (รร.สระหลวงพิทยาคม)

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ (รร.สระหลวงพิทยาคม)

ประกาศสอบราคาซื้อ (รร.สระหลวงพิทยาคม)

ประกาศราคาซื้อโทรทัศน์สี (รร.คลองลานวิทยา)

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาฯ (รร.นครไตรตรึงษ์)

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาฯ (รร.บางมูลนากภูมิวิทยาคม)

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาฯ (รร.โพธิธรรมสุวัฒน์)

ประกาศสอบราคาซื้อ (รร.โพธิธรรมสุวัฒน์)

ประกาศสอบราคาจ้างฯ (รร.วังงิ้ววิทยาคม)

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ฯ (รร.วังงิ้ววิทยาคม)

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ฯ (รร.คลองลานวิทยา)

 

กุมภาพันธ์
2556

 

 

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ฯ (รร.บางมูลนาคภูมิวิทยาคม)

 

มกราคม 2556

 

 

สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ-ห้องส้วม (รร.โกสัมภีวิทยา)  

กันยายน 2555

 

 

 

 

 

 

 

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดพัฒนาทักษะทางภาษา

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานอาชีพ

สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (รร.โกสัมภีวิทยา)

สอบราคาจ้าง (รร.โพธิธรรมสุวัฒน์)

สอบราคาจ้าง (รร.สลกบาตรวิทยา)

สอบราคาจ้างเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กฯ (รร.ห้วยยาวพิทยาคม)

ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้าง ฯ (รร.คณฑีพิทยาคม)

ยกเลิกประกาศสอบราคา ฯ (รร.ห้วยยาวพิทยาคม)

ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้าง ฯ (รร.วชิรบารมี)

 

 

สิงหาคม 2555

 

 

สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมใต้ถุนอาคาร ( รร. สรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคม)

ประกาศสอบราคาจ้าง ( รร. ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา)

ประกาศสอบราคาซื้อ ( รร. นครไตรตรึงษ์)

 

กรกฎาคม 2555

 

 

 

 

 

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนฯ (รร.วังงิ้ววิทยาคม)

ประกาศสอบราคาจ้าง (รร.โค้งไผ่วิทยา)

ประกาศสอบราคาจ้าง (รร.ทุ่งทรายวิทยา)

ประกาศสอบราคาจ้าง (รร.คลองลานวิทยา)

ประกาศสอบราคาจ้าง (รร.ไทรงามวิทยาคม)

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ฯ (รร.สระหลวงพิทยาคม)

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฯ (รร.โกสัมพีวิทยา)

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ฯ (รร.โกสัมพีวิทยา)

 

พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์   ภาพ / ข่าว

มิถุนายน 2555

 

 

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฯ (รร.ทุ่งโพธิทะเลพิทยา)

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้คณิตสาสตร์ (รร.คณฑีพิทยาคม)

ประกาศสอบราคาซื้อ (รร.ทุ่งทรายวิทยา)

 

พฤษภาคม 2555

 

 

 

สอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี (รร.คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์)

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฯ (รร.กำแพงเพชรพิทยาคม)

 

 

กุมภาพันธ์ 2555

 

 

 

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป (รร.พิจิตรพิทยาคม)

สอบราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ (รร.กำแพงดินพิทยาคม)

 

 

 

 

มกราคม 2555

 

 

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รร.พรานกระต่าย)

 

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com