วันที่ 20 ก.ค. 2554

   นายชาลี นาคเอี่ยม   รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษ เขต 41 ร่วมงานวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนคินทราบรมราชชนี พร้อมทั้งมอบโล่แก่บุคคลเกียรติยศของโรงเรียน


   
 

 

 

 

 

 

 

 ภาพ/ข่าว โดย พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com