วันที่ 20 เมษายน 2556

       กิจกรรมร่วมอนุโมทนาบุญของชาว สพม.41  :   นายชาลี  นาคเอี่ยม  ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  และนางณัฐวี  นาคเอี่ยม   จัดงานอุปสมบท  นายศุภณัฐ 
นาคเอี่ยม
  บุตรชาย  ณ  วัดคูยาง  ซึ่งเมื่อเวลา 7.00  น. นาคและญาติพร้อมกัน ณ ลานบุญวัดคูยาง
เพื่อทำพิธีปลงผม  ญาติผู้ใหญ่ขลิบผมให้นาคเป็นปฐม ท้ายสุดพระสงฆ์ปลงผมให้นาค  แต่งชุดนาค
ตามธรรมเนียมที่ปฏิบัติโดยทั่วไป ผมที่โกนแล้วนิยมห่อด้วยใบบัวแล้วนำไปลอยน้ำที่แม่น้ำหรือ
วางไว้ใต้ร่มโพธิ์  เชื่อว่าจะทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข   จากนั้นนำนาคแห่ไปรอบโบสถ์ เวียนโบสถ์
สามรอบแบบทักษิณาวรรต พร้อมด้วยเครื่องอัฏฐบริขารที่ใช้ในการบวช   โดยได้รับเกียรติจาก
ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต 1   
ดร.สมเดช  สีแสง   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรณ  เขต 1 
นายคำพอง  สมศรีสุข  นายชนะ  สุ่มมาตย์  นายวิรัตน์  ศิริอ่อน  นายสิทธิศักดิ์  เขียนแม้น  รอง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41  ข้าราชการในสังกัด  ญาติและแขก
ผู้มีเกียรติ  ร่วมงานบุญด้วยบรรยากาศอบอุ่น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพ/ข่าว โดย พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com