วันที่ 23 พ.ย.2554

     นายจุลพันธ์ ทับทิม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดโลกวิชาการ
และศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2555 โดยมีนายชาลี นาคเอี่ยม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ คือ
เพื่อส่งเสริถมให้เด็กมีเวทีแสดงศักยภาพทางวิชาการ วิชาชีพ ดนตรี กีฬา ศิลปหัตถกรรมและ
การแสดงวัฒนธรรมไทย และเพื่อคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันระดับภูมิภาค
ครั้งที่ 61 ณ จังหวัดพิจิตร
ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2554 ต่อไป


 

พัชรินทร์ อ่วมสถิตย ภาพ/ข่าว

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com