วันที่ 14 ธ.ค.2554

   การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์และเครื่องบิน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61
ปีการศึกษา 2554 ณ ศูนย์หุ่นยนต์และเครื่องบินเล็ก โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
ซึ่งเป็นการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์เพื่อคัดเลือกผู้ชนะการประกวดและแข่งขันระดับ
ภาคเหนือ ลำดับที่ 1-8 จำนวน 8 ทีม ไปแข่งขันระดับประเทศต่อไป 

พัชรินทร์ อ่วมสถิตย ภาพ/ข่าว

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com