วันที่ 18 มกราคม 2560                           
       

        ข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  41  ได้รับมอบหมาย
ให้เข้าร่วมในพิธี  “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”   ประจำปี  2560  นำโดยนายศุภกร
ศิริวัฒนากุล  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  และข้าราชการในสังกัด ในการวางพานพุ่มดอกไม้สด
ถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี    ซึ่งในการนี้มี   นายธานี  ธัญญาโภชน์   ผู้ว่าราชการ
จังหวัดกำแพงเพชร   เป็นประธานในพิธี  ณ  หอประชุมศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
     

 
 

 
 
 
 ภาพ :
รายงานข่าว
: พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com