วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560                           
              

         สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร  ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กรณีที่มีความจำเป็นและมีเหตุพิเศษ.  โดยมีนายสมเกียรติ เอี่ยมโพธิ์   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต 1  ปฏิบัติหน้าที่ รองศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร    เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการ
รับสมัครคัดเลือก   ซึ่งนายธนกร  ฟักทอง  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล   ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมสถานที่
รับสมัคร  ณ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  41 

     

 
 

 
 
 
 ภาพ :ชุติมา วินัยธรรม

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com