วันที่ 31 มีนาคม 2560                           
                 

       ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมในรัฐพิธีเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฏาราชเจ้า” และ “วันข้าราชการพลเรือน” ประจำปี 2560 โดยมีนายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นรัฐพิธีมีการมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ทั้งนี้มี ดร. ศุภชลา เพชรแกมทอง ครู คศ.3 โรงเรียนวัชรวิทยา ได้รับมอบเกียรติบัตร "ข้าราชการพลเรือนดีเด่น" จากประธานในพิธี ณ อาคารหอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร

     

 
 

 
 
 
 รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com