วันที่ 8 พฤษภาคม 2560                           
                 

      นายสวัสดิ์ ใจหาญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
พร้อมด้วยนายธนกร   ฟักทอง  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  ให้การต้อนรับ
คณะข้าราชการครูที่ได้รับการแต่งตั้งและบรรจุใหม่  โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กำแพงเพชรส่งตัวเข้าบรรจุยังโรงเรียนในสังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 41  จำนวน  43  คน ณ ห้องประชุม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

     

 
 

 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com