วันที่ 12 กรกฎาคม 2560                                              

        พลเอกกัมปนาท  รุดดิษฐ์  องคมนตรี  ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา
มูลนิธิปิดทองหลังพระ ที่โรงเรียนพิไกรวิทยา อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร สังกัด สพม.41 เพื่อ
ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาที่เน้นด้านคุณธรรม โดยมอบทุนการศึกษาจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
และสิ่งปลูกสร้างที่จำเป็น โดยมีนายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายสวัสดิ์ ใจหาญ รักษาราชการ
แทนผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ผู้นำหน่วยทหาร ตำรวจ ร่วมให้การต้อนรับ

 

    
 

 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com