วันที่ 12 สิงหาคม 2560       

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 มอบหมายให้ข้าราชการกลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เข้าร่วมพิธิตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในช่วงเช้า
เวลา 6.30 น. หลังจากนั้นได้ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ ณ ริมแม่น้ำปิง
ลานอนุรักษ์ วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน และเมื่อเวลา 8.30 น. กลุ่มบริหารงานบุคคล
เข้าร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9
ณ อาคารหอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com