วันที่ 1 กันยายน 2560       

        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับมัธยมศึกษา “สพฐ. – เอ.พี.
ฮอนด้า เรดแชมป์เปี้ยน” แข่งขันทักษะฟุตบอลชิงแชมป์ไปอังกฤษ ณ สนามโรงเรียนวัชรวิทยา
โดยมีนายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 41 เข้าเยี่ยมชมสนามแข่งขัน การจัดกิจกรรมครั้งนี้ อีกทั้งได้บรรยายกฎ กติกา พื้นฐาน
การแช่งขัน ซึ่งการแข่งขันทักษะครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมทักษะพื้นฐานสำคัญในการ
เล่นฟุตบอล และส่งเสริมในหลักความคิดที่ว่าความขยันหมั่นเพียร จะสามารถนำพาไปสู่ความ
สำเร็จได้ ทั้งยังให้โอกาสเด็กได้รับการอบรมจากสโมสรฟุตบอลอาชีพ ในระดับแนวหน้าของ
ประเทศอังกฤษอีกด้วย

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com