วันที่ 5 ตุลาคม 2560       

         นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดยมีนายสวัสดิ์ ใจหาญ
นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 นายคำพอง
สมศรีสุข อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ดร.รมย์ พะโยม ศึกษาธิการ
จังหวัดกำแพงเพชร นางหทัยชนก เศรษฐีธัญญาหาร ภรรยาของนายสงวนศักดิ์ เศรษฐีธัญญาหาร ศึกษาธิการ
จังหวัดพิจิตร ผู้อำนวยการสถานศึกษา และข้าราชการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กำแพงเพชร เขต 1 และ เขต 2 อีกทั้งผู้มีเกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดีด้วยบรรยากาศอบอุ่น


        

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com