วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560         

       นายสมวุฒิ ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  
นายพงษ์ชัย  ไทยวรรณศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก
เขต 1  ดร.สกลภัทร เขียวฉ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร
เขต 1  นายวิรัตน์ ศิริอ่อน  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดจังหวัดพิจิตร และจังหวัดใกล้เคียง ให้การต้อนรับ
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. และคณะ ที่เดินทางมาตรวจราชการ และตรวจเยี่ยม
โรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดพิจิตร ในโอกาสนี้ได้เยี่ยมชมโครงการหารายได้ระหว่างเรียน
(นัดนี้เพื่อน้อง)  ซึ่งเช้าของวันเดียวกันร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งกับ  นายวีระศักดิ์  
วิจิตร์แสงศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร  ตามโครงการตักบาตรรับอรุณ  บริเวณกำแพง
แห่งความภักดี (ศาลากลางจังหวัดพิจิตรหลังเดิม)

ขอบคุณ : ภาพ/ข่าว   ธนิตา ศิริอ่อน,  สมบูรณ์  ยอดภูเขาสูง


 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com