วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560              

       นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ได้รับแจ้งว่ามีนักเรียนเกิดอาการของโรคอุปทานหมู่    จึงเร่งเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ขาณุวิทยา  ได้พบว่านักเรียนกลุ่มดังกล่าวได้รับการส่งตัวเข้าโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี 
จึงรีบรุดไปโรงพยาบาลทันที  และพบนักเรียนอยู่ในระหว่างได้รับการรักษาจากแพทย์ 
พยาบาล   ทั้งนี้เนื่องโรงเรียนขาณุวิทยามีกิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียน  ได้จัดมาแล้ว 3 วัน
ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการแข่งขัน  คาดว่าอาจจะเป็นภาวะความเครียด  หรือเหนื่อยล้า
กับการแข่งขัน


 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com