วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560              

    นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
นายสวัสดิ์ ใจหาญ นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และนายธนกร ฟักทอง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางวาสนา ศักดิ์ศรีพานิชย์ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และนายธนิตย์ สุขโข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าให้กำลังใจแก่ครอบครัวของนายประเสริฐ
ทิพย์พิมพ์วงค์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม ทั้งนี้ได้วางพวงหรีด
เพื่อเคารพศพ ซึ่งในคืนนี้จะมีพิธีสวดพระอภิธรรมจนถึง วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
และฌาปนกิจในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ วัดบ้านใหม่สุวรรณภูมิ

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com