วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560              

     นายศักดิ์ชัย  เพรชแกมทอง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
 เป็นประธานการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัยมศึกษาปีที่ 6  โดยมีคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษากำแพงเพชร เขต 1 และ เขต 2  ณ ห้องประชุม 99 ปี  โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com