วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560              

       นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 เข้าเยี่ยม
และให้กำลังใจ นักเรียนโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา กำแพงเพชร 2 ที่ประสบอุบัติเหตุนอนรักษาตัว
อยู่โรงพยาบาลกำแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 และขณะนี้อาการเริ่มดีขึ้นสามารถรับรู้
ได้บ้างแล้วทั้งนี้ได้มอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับครอบครัวของนักเรียนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน

 

    
 

 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com