วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560              

        นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41 
เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ทักดนัย  เพชรเกรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญสุขวิทยา   
ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน  ระดับประถมศึกษา  ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่  โดยมีนายธวัชชัย 
เกตุพันธ์  ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน  ซึ่งในงานนี้มีผู้เข้าร่วมแสดงความยินดีได้แก่ 
ดร.รมย์  พะโยม  ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร  และผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมงาน
ณ  โรงเรียนเจริญสุขวิทยา  อ.เมือง  จังหวัดกำแพงเพชร

 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com