วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560              

        นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41 
เป็นประธานในงานพระราชทานเพลิงศพ  นายประเสริฐ  ทิพย์พิมพ์วงศ์   อดีตผู้อำนวยการ
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม  ณ วัดบ้านใหม่สุวรรณภูมิ   ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมในพิธำนวนมาก  อีกทั้ง
ได้รับเกียรติจากนายวันชัย  เกิดมีโภชน์  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1  นายสวัสดิ์  ใจหาญ  รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41  นายคำพอง  สมศรีสุข  อดีตรองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41  และข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมงาน
พระราชทานเพลิงศพในครั้งนี้ด้วย

 

 

    
 

 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com