วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560              

       นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
พร้อมคณะได้เดินทางมาประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนขนาดเล็ก นักเรียนที่โรงเรียนส่งเข้ารับการประเมิน คือ นายวชิระ จันทร์อ่อน นักเรียน
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1   โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร  

 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com