วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560              

       นายศักดิ์ชัย  เพชรแกมทอง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ได้รับมอบหมายให้เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณในนามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 41  ของจังหวัดกำแพงเพชร   เพื่อแสดงความขอบคุณในการสนับสนุน  และความร่วมมืออันดียิ่ง
ในการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค  ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  โดยนายธัชชัย  สีสุวรรณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  ณ  ห้องประชุมซุ้มกอ  ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com