วันที่ 19 ธันวาคม 2560              

     ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
เข้าร่วม พิธีเปิด โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมจังหวัดกำแพงเพชรและร่วมทำข้อตกลง
ว่าด้วยความร่วมมือ MOU ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชร แห่งที่ 2 วัดหนองปลิง
(มหานิกาย) หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

 

 

    
 
 

 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com