วันที่ 20 ธันวาคม 2560              

     นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
เป็นประธานในการมอบรางวัลให้กับสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันตอบปัญหา
ศิลธรรมในพระพุทธศาสนา ชิงรางวัลเกียรติยศ ในกิจกรรเยาวชนไทยรวมใจทำความดี
เจริญพระพุทธมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ศูนย์ปฏิบัติ
ธรรมกำแพงเพชร ในอุปถัมภ์พระมหาธิวงศาจารย์ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
.....ขอขอบคุณ/ภาพ....เครือข่ายประชาสัมพันธ์

 

 

 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com