วันที่ 15 มกราคม 2561                 

       นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้าให้กำลังใจ
กับโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ ในการรับการประเมินสถานศึกษาพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา
2560 โดยมีนายภิญโญ แกร่งศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ ซึ่งการรับการประเมินครั้งนี้มี
นายสวัสดิ์ ใจหาญ นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 41 ผู้บริหารสถานศึกษาใกล้เคียง คณะครู นักเรียน และวิทยากรท้องถิ่น ร่วมให้กำลังใจและแสดง
ผลงานที่เกี่ยวข้อง กับคณะประเมิน ณ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์

 

 

 

 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com