วันที่ 15 มกราคม 2561                 

     คุรุสภาจังหวัดกำแพงเพชร จัดงาน "วันครู" โดยช่วงเช้าดร.รมย์ พะโยม เป็นประธานในพิธีสงฆ์
มีการตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ 19 รูป โดยนายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ดร.สุพล จัดต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เจ้าหน้าที่สถานศึกษาเอกชน ภายในจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมในพิธีสงฆ์ ณ โรงเรียน
กำแพงเพชรพิทยาคม

 

 

 

 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com