วันที่ 17 มกราคม 2561                 

   นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
มอบหมายให้กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมงานรัฐพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช"
ประจำปี 2561 นำโดยนางกัลยา พึ่งเจียม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและ
แผน ซึ่งมีข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ อาคารหอประชุมใหญ่
ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร

 

 

 
    
 
 

 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com