วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561                     

     นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้าเยี่ยมชม
ผู้ร่วมแข่งขัน ซึ่งได้แก่โรงเรียนในสังกัด อีกทั้งให้กำลังใจกับนักเรียนและครู เพื่อเพิ่มขวัญกำลังใจ
แก่คณะครูและนักเรียนที่เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ ครั้งที่ 67 ประจำปี 2560
     หลังจากที่ได้เข้าร่วมงานในพิธีเปิด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ ครั้งที่ 67. ปีการศึกษา
2560 ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาชุมชน ” ซึ่งมี ศาสตราจารย์
คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานเปิด โดย นายบุญรักษ์
ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในนามของคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงาน
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต.

 

                                                

 

                                                            

 
      
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com