วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561                     

        นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด  เข้าร่วมโครงการสร้างคนดี รักษาศีล 5 และการสวดมนต์   
โดยมีนายธัชชัย สีสุวรรณ   ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร   เป็นประธานเปิดโครงการสร้างคนดี
รักษาศีล 5 และการสวดมนต์  ณ  หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อ.เมืองกำแพงเพชร ... ซึ่งมีนายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัด, ดร.รมย์ พะโยม
ศึกษาธิการจังหวัด, นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 41, นายสุพล  จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1,
นางสาวงามจิต โลกเลื่อง จัดหางานจังหวัด และนายรวีโรจน์ ส่องศรี ประชาสัมพันธ์จังหวัด  
        ทั้งนี้  โครงการดังกล่าวเป็นวาระสำคัญของจังหวัดกำแพงเพชรที่มุ่งเน้นการสร้าง "คนดี"
โดยได้รับเกียรติจาก พ.อ.นพ.พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา ประธานมูลนิธิ  จิตเป็นผู้ให้ ใจเป็นนิพพาน เป็น
วิทยากรบรรยาย  ในหัวข้อ "สร้างคน สร้างชาติ  ด้วยครูมืออาชีพ" ... โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังการ
บรรยาย  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร รวมถึงประชาชนทั่วไป จำนวน
กว่า 2,500 คน ... และในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้มอบหนังสือธรรมมะและ
บทสวดมนต์แก่ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนด้วย


                                                        

 

 
      
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com